Pomoc & FAQ

Darmowe Webinary
Porady Sky-Shop
Pierwsze kroki w Sky-Shop.pl

Jak za pomocą kreatora tworzyć i edytować menu główne?

Menu główne to jeden z najważniejszych elementów wyglądu sklepu. Od niego zależy łatwość wyszukiwania asortymentu i wygoda klienta. Edycja tego elementu odbywa się poprzez Kreator wyglądu w sekcji CMS – zarządzanie treścią (1). Moduł odpowiedzialny za treści wyświetlane na pasku nawigacji to „Menu główne” (2).

Wybór edycji menu głównego - edycja CMS kreatora w Sky-Shop.pl

Kreator umożliwia tworzenie różnego typu treści, które mogą znaleźć się w menu górnym sklepu: podstrony, menu kategorii, bezpośrednie linki oraz grupy linków.

Podstrona

Podstrony w menu głównym służą do dodania informacji o sklepie i artykułów, które będą w prosty sposób dostępne dla klienta.

Dodawanie nowej podstrony odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj nową pozycję” (1) i zaznaczenie opcji „Podstrona” (2) w menu wyboru rodzaju kolumny. Następnym krokiem jest podanie nazwy elementu (3) i zdefiniowanie treści dodawanego artykułu za pomocą edytora (4). Po zapisaniu wprowadzonych zmian za pomocą przycisku „+” (5) nowy element zostanie automatycznie dodany do listy kolumn (6) i wyświetlony na stronie sklepu.

Dodawanie nowej podstrony w menu głównym w edycji CMS kreatora wyglądu Sky-Shop.pl

Kategorie

Zwykle główną zawartością menu górnego jest pogrupowana na sekcje lista kategorii. Również nasz kreator pozwala na stworzenie takiego widoku. W tym celu, po kliknięciu „Dodaj nową pozycję” (1) należy wybrać rodzaj kolumny: „Kategorie” (2), wprowadzić nazwę pozycji(3), a następnie wybrać z listy jedną lub więcej kategorii (4), które zostaną przypisane dla tego elementu. Po zapisaniu zmian (5) nowa pozycja menu zostanie automatycznie wyświetlona na stronie sklepu.

WAŻNE: System nie wyświetli pustego menu kategorii, dlatego zawsze należy się upewnić, że został zaznaczony przynajmniej jeden folder kategorii sklepowych (4).

Dodawanie listy kategorii w menu głównym w edycji CMS kreatora Sky-Shop.pl

Grupa linków

W przypadku, kiedy następuje potrzeba dodania grupy podstron i/lub odnośników do menu górnego, należy podczas tworzenia nowej pozycji wybrać opcję „Grupa linków”. Po zdefiniowaniu i zatwierdzeniu nazwy kolumny  (1) system wyświetli menu edycji poszczególnych elementów listy (2). Z tego poziomu możliwe jest dodawanie (3), edycja i usuwanie (4) oraz zmiana kolejności wyświetlania pozycji w grupie (5).

Dodanie grupy linków do menu głównego w edycji CMS kreatora Sky-Shop.pl

Link

Kolumna typu „Link” umożliwia dodanie odnośników kierujących zarówno na elementy znajdujące się wewnątrz sklepu (np. strona produktu) jak i do zewnętrznych serwisów.
Po zdefiniowaniu nazwy wyświetlanej (1) należy podać adres docelowy odnośnika (2), a następnie zaznaczyć, czy ma być otwierany w tej samej czy nowej zakładce (3). Tak jak w przypadku poprzednio opisywanych elementów zatwierdzenie konfiguracji odbywa się za pomocą przycisku „+” (4). Zapisane zmiany zostają automatycznie wyświetlone na stronie sklepu.

WAŻNE: Linki wewnętrzne najlepiej podawać w formie skróconej (względnej) np. /category/c/saleout z wyłączoną opcją otwierania w nowej zakładce. Linki zewnętrzne natomiast należy podawać w formie pełnej (bezwzględnej) np. https://sky-shop.pl . Dla odnośników kierujących do zewnętrznych serwisów zaleca się włączenie opcji otwierania linku w nowej zakładce.

Dodawanie linków do menu głównego w edycji CMS kreatora Sky-Shop.pl

Edycja i usuwanie elementów

Wszystkie dodane pozycje menu można w każdej chwili odnaleźć w panelu bocznym okna zarządzania drzewem nawigacji (1). Po kliknięciu w wybrany element można całkowicie usunąć zaznaczoną kolumnę (2) lub wprowadzić poprawki (zmianę nazwy, treści podstrony, adresu odnośnika lub zdefiniować na nowo wyświetlane kategorie), które należy zatwierdzić za pomocą przycisku (3).

Edycja i usuwanie elementów menu głównego w edycji CMS kreatora Sky-Shop.pl

Zmiana kolejności wyświetlania pozycji menu

Zmiana kolejności elementów menu górnego odbywa się za pomocą metody przeciągnij-upuść. W tym celu należy najechać myszką na strzałki, znajdujące się po lewej stronie kafelka kolumny (nastąpi zmiana kursora), a następnie złapać element i przenieść go (trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy) w nowe miejsce (po umieszczeniu elementu na właściwej pozycji należy zwolnić przycisk.

Zmiana kolejności pozycji menu głównego w edycji CMS kreatora Sky-Shop.pl

Mikołajkowa promocja - Do końca promocji pozostało dni godzin minut sekund
Najbliższy webinar: #zostańwdomu i sprzedawaj! Jak wystartować z własnym sklepem internetowym?