Jak dodać reguły filtrowania dla wiadomości e-mail?

Reguły filtrowania wiadomości pozwalają na określenie, co skrzynka ma zrobić z określonymi wiadomościami przychodzącymi spełniającymi ustalone wymogi. Dzięki tej funkcji możesz przykładowo zautomatyzować przypisywanie wiadomości przychodzących do wybranych folderów w zależności od ich treści.

1

W celu dodania nowych reguł zaloguj się na skrzynkę e-mail pod tym adresem.
Po zalogowaniu przejdź do sekcji Konfiguracja (1) -> Filtry (2) ->Dodaj nowy filtr (3).
W tej sekcji określ nazwę filtra (4), a następnie określ, jakie wymogi muszą spełniać wiadomości, aby zostały objęte tworzonym filtrem (5).
Poniżej określ, co skrzynka ma wykonać z wiadomościami spełniającymi powyższy warunek (6).
Po dokonaniu zmian zapisz filtr (7).

Rezultat

Na skrzynce zostanie utworzony filtr, który będzie wykonywał określone przez Ciebie operacje, na objętych warunkami wiadomościach.

Czy ten artykuł był pomocny: