Jak ustawić auto odpowiedź (autoresponder) w koncie pocztowym?

Automatyczną odpowiedź ustawisz w panelu webmail w sekcji Przejdź do zarządzania skrzynką (1) -> Zmień ustawienia konta pocztowego (2) -> Auto odpowiedź (3). 

Następnie wybierz opcję „Włącz auto odpowiedź”.

Ustaw temat wiadomości (1) i wybierz w jakim formacie ma być wysyłana (2).  

Wybierz kodowanie (zalecane kodowanie to UTF8) (1) i wpisz tekst auto odpowiedzi (2).

Podaj adres do przekierowania wiadomości (1) i zdefiniuj częstotliwość wysyłania przekazywanych maili na podany adres (2).

Do automatycznej odpowiedzi możesz dodać załącznik wgrywając plik z komputera.

Ustaw datę wyłączenia wysyłania autorespondera (1) i zatwierdź zmiany za pomocą przycisku „OK” (2).

 

Czy ten artykuł był pomocny: