Jak skonfigurować połączenie skrzynki e-mail z zewnętrznym klientem pocztowym?

Ze skrzynki e-mail, która jest założona na naszym serwerze, można korzystać przez nasz WebMail lub konfigurując połączenie z dowolnym programem pocztowym takim jak Outlook, lub Thunderbird. Dzięki tej funkcji możesz korzystać ze skrzynki założonej na sklepie w swoim ulubionym programie pocztowym.

Skrzynkę założoną w sklepie można też dołączyć do zewnętrznej skrzynki. Taką możliwość oferuje większość operatorów skrzynek, takich jak Gmail.

Do opisanego powyżej działania lub powiązania skrzynki z zewnętrznym klientem pocztowym trzeba odpowiednio skonfigurować dane do połączenia: login i hasło do skrzynki oraz:

  • Adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej: mail.sky-shop.pl
  • Poczta przychodząca (IMAP): 143 (port 993 dla szyfrowania TLS)
  • lub POP3: 110 (dostępne szyfrowanie TLS)
  • Poczta wychodząca SMTP: 587 (dostępne szyfrowanie TLS) 465 (szyfrowanie SSL)

Uwierzytelnianie normalnym hasłem. 
Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.

Podane porty są standardowe i w większości ustawień nie trzeba ich zmieniać, a programy pocztowe powinny automatycznie wykryć ustawienia.

Czy ten artykuł był pomocny: