Jak pozyskać zgodę na wysyłkę newslettera? Zbieranie zgód w modelu Double Opt-in.

W Sky-Shop wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera odbywa się poprzez potwierdzenie chęci otrzymywania informacji handlowych przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania administrator sklepu ma pewność, że osoba zgłaszająca chęć zapisu do newslettera na pewno podała właściwy adres e-mail, ma do niego dostęp i  świadomie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji.

Dodatkowo ten typ potwierdzenia wyrażenia zgody pozwala na proste i czytelne dla klienta wywiązanie się z obowiązku informacyjnego narzucanego przez RODO i jest w pełny zgodny z wymaganiami stawianymi przez polskie prawo.

Podczas zbierania danych należy podać: dane kontaktowe, cel przetwarzania danych, podstawę prawną, zamiar przekazania danych innemu podmiotowi (jeśli występuje), czas przechowywania danych, informacje o prawach do wglądu, zmiany, przeniesienia lub usunięcia danych i wycofania zgody, a także wniesienia skargi do GIODO.

RODO nie wymaga podania ich w formularzu zapisu, dlatego doskonałą możliwością przekazania tych informacji jest właśnie wiadomość z linkiem potwierdzającym zapis do newslettera.  

Czy ten artykuł był pomocny: