Jak usunąć dane klienta? Prawo do bycia zapomnianym.

Aby usunąć klienta z systemu należy wykonać następujące kroki:

Usunąć klienta z listy Klienci -> Lista Klientów.

W tym celu należy wyszukać klienta(1) np. za pomocą adresu e-mail przypisanego do jego konta w sklepie (2) i kliknąć usuń (3).

Usunąć zamówienia klienta z poziomu menu Zamówienia -> Lista zamówień :

W wyszukiwarce (1) należy odnaleźć zamówienia klienta po adresie e-mail (2), a następnie zaznaczyć wszystkie zamówienia klienta (3) kliknąć „wykonaj dla zaznaczonych” (4) i „Usuń zaznaczone elementy” (5).

Usunąć adres e-mail klienta z listy odbiorców Newslettera.

Jeśli klient był zapisany do newslettera należy odnaleźć jego adres na liście Newslettera w sekcji Marketing -> Newsletter -> Lista odbiorców i usunąć jego adres.

Czy ten artykuł był pomocny: