Kto ponosi odpowiedzialność za regulamin sklepu internetowego?

Każdy regulamin powinien być indywidualnie dostosowany do konkretnego sklepu i to na sprzedawcy ciąży odpowiedzialność za zapewnienie jego poprawności i zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

Aby mieć pewność, że regulamin został sformułowany prawidłowo, zapoznaj się z ofertą dostępną pod tym adresem. Gwarancję jego zgodności z aktualnymi normami zapewni regularny audyt biura prawnego.

Poradnik opisujący jak dodać wygenerowany regulamin do sklepu znajdziesz w tym miejscu.

Czy ten artykuł był pomocny: