Jak powiązać kategorie w integracji z Allegro?

Oprogramowanie Sky-Shop umożliwia powiązanie kategorii sklepu z kategoriami na Allegro. Dzięki tej funkcji możesz między innymi umożliwić systemowi przeszukiwanie wybranych przez siebie kategorii w trakcie łączenia aukcji z katalogiem produktowym Allegro podczas wystawiania nowej aukcji lub dodawać nowe produkty do katalogu produktowego Allegro, korzystając z powiązań kategorii.

Powiązanie kategorii sklepu z kategoriami Allegro nie jest konieczne do masowego wystawiania ofert na Allegro. Z powiązań można korzystać między innymi w przypadku dodawania nowych produktów do katalogu produktów Allegro lub dodawania na Allegro ofert bez powiązań z katalogiem.

1

W celu powiązania kategorii przejdź do sekcji Integracje → Portale sprzedażowe → Allegro → Powiązania kategorii.
Zobaczysz w tym miejscu dwa drzewka kategorii, drzewko kategorii Allegro (1) oraz kategorie w sklepie (2).
Powiązanie kategorii Allegro z kategoriami sklepu będzie polegać na odszukaniu w drzewie kategorii Allegro pozycji do powiązania z wybranymi kategoriami sklepu.

2

Po lewej stronie wybierz kategorię Allegro do powiązania (1), a następnie z kategorii swojego sklepu wybierz i zaznacz (2) kategorię, która zostanie powiązana z wybraną pozycją z listy kategorii Allegro.
W taki sposób należy postąpić z każdą kategorią, którą chcesz powiązać.

3

Poprawnie powiązane kategorie zostaną oznaczone specjalnymi ikonkami.
Po zakończeniu tworzenia powiązań zapisz ustawienia.

Wystawianie ofert na Allegro z wykorzystaniem utworzonych powiązań.

4

Po utworzeniu powiązań możesz zacząć z nich korzystać podczas wystawiania ofert na Allegro.
Opcja wyszukiwania w kategoriach (1) ustalona na pozycji „tylko w powiązanych” sprawdzi powiązania kategorii w produktach i na podstawie powiązań system będzie szukał produktu tylko w jego powiązanej kategorii Allegro. Tu należy mieć na uwadze, że jeśli produkt ma ustawione kilka kategorii, to będzie brał powiązania tylko z jednej z nich (pierwszej, która była przypisana do produktu).
Funkcja „Korzystaj z powiązań kategorii” (2) sprawdzi się w przypadku, kiedy publikujesz oferty na Allegro bez wiązania ich z katalogiem produktów Allegro. Pozwoli ona na przypisanie wystawianych aukcji do powiązanych kategorii.

W funkcji „Szukaj produktów w kategoriach” zalecamy wybrać opcję „Wszystkich„, gdyż pozwoli to systemowi na przeszukanie całego katalogu Allegro w celu powiązania wystawianych ofert z katalogiem.

5

Powiązanie kategorii może zostać także w sytuacji, w której dodajesz nowy produkt do katalogu Allegro (1).

6

Dodając do katalogu produkt, który pochodzi z kategorii sklepu posiadającej powiązanie z kategorią Allegro, nie będzie trzeba przeszukiwać drzewa kategorii Allegro w celu przypisania mu odpowiedniej kategorii.
Kliknięcie kategorii produktu (1) spowoduje automatyczne przypisanie wystawianej aukcji do powiązanej kategorii Allegro (2).

Instrukcja wideo

Czy ten artykuł był pomocny: