Jak uzupełnić brakujące, obowiązkowe parametry aukcji Allegro?

W sytuacji, kiedy Allegro zaczyna wymagać nowego parametru obowiązkowego w kategorii, w której są wystawione Twoje produkty, konieczne będzie uzupełnienie brakujących informacji. Oferty, które nie posiadają wypełnionych wszystkich obowiązkowych informacji, nie będą aktualizowane: nie zmieni się cena i ilość oraz nie będzie można ich wznowić po zamknięciu, dopóki parametry nie zostaną uzupełnione. Można to zrobić na dwa sposoby.

1

Sposób pierwszy: Uzupełnienie parametrów bezpośrednio na Allegro.
W tym celu przejdź pod ten adres, gdzie pojawi się lista rozwijana z wyborem parametrów do uzupełnienia (1) oraz listą kategorii (2), w której masz wystawione produkty.
Wybierz jeden z parametrów (1), a następnie kliknij „uzupełnij parametr” (3). Jeśli robisz to po raz pierwszy, zapoznaj się z przygotowaną przez Allegro, dedykowaną pomocą (4).

W kolejnym kroku Allegro pokaże listę wszystkich ofert z miejscem do wpisania parametru (1), po uzupełnieniu informacji dla wybranej grupy ofert zmiany zatwierdzisz, klikając w przycisk „zapisz” (2).
Po uzupełnieniu wszystkich brakujących parametrów aktualizacja aukcji sklep -> Allegro zostanie przywrócona bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych czynności.

Uzupełnianie brakujących parametrów aukcji Allegro krok 2 - Sky-Shop.pl
2

Sposób drugi: Zakończenie oferty i ponowne wystawienie produktu.
Aukcje, dla których pojawił się brak aktualizacji, ze względu na brak wymaganych parametrów oferty można również zamknąć (z poziomu menu Integracje -> Portale aukcyjne -> Allegro -> Wszystkie aukcje), a następnie wystawić jako nowe aukcje z poziomu listy produktów (Wykonaj dla zaznaczonych -> Wystaw produkty).
Ta metoda jest szybsza niż uzupełnianie parametrów po stronie Allegro, ale sprawdzi się jedynie w przypadku aukcji, które nie mają wysokiej pozycji na liście Allegro (polega na wystawieniu zupełnie nowej oferty – więc zdobyta popularność zostanie utracona).

Czy ten artykuł był pomocny: