Jak uzupełnić brakujące, obowiązkowe parametry aukcji Allegro?

W sytuacji, kiedy Allegro zaczyna wymagać nowego parametru obowiązkowego w kategorii, w której są wystawione Twoje produkty konieczne będzie uzupełnienie brakujących informacji. Oferty, które nie posiadają wypełnionych wszystkich obowiązkowych informacji, nie będą aktualizowane: nie zmieni się cena i ilość oraz nie będzie dało się ich wznowić po zamkinięciu dopóki parametry nie zostaną uzupełnione. Można to zrobić na dwa sposoby:

Bezpośrednio na Allegro

W tym celu przejdź pod adres https://allegro.pl/moje-allegro/sprzedaz/uzupelnij-parametry , gdzie pojawi ci się lista rozwijana z wyborem parametrów do uzupełnienia (1) oraz listą kategorii (2), w której masz wystawione produkty.

Wybierz jeden z parametrów (1) , a następnie kliknij „uzupełnij parametr” (3) . Jeśli robisz to po raz pierwszy, zapoznaj się z przygotowaną przez Allegro, dedykowaną pomocą (4).

W kolejnym kroku Allegro pokaże listę wszystkich ofert z miejscem do wpisania parametru ( 1 ), po uzupełnieniu informacji dla wybranej grupy ofert zmiany zatwierdzisz klikając w przycisk „zapisz” ( 2 ).
Po uzupełnieniu wszystkich brakujących parametrów aktualizacja aukcji sklep -> Allegro zostanie przywrócona bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych czynności.

Uzupełnianie brakujących parametrów aukcji Allegro krok 2 - Sky-Shop.pl

Poprzez zakończenie oferty i ponowne wystawienie produktu

Aukcje, dla których pojawił się problem braku aktualizacji ze względu na brak wymaganych parametrów oferty można również zamknąć (z poziomu menu Integracje -> Portale aukcyjne -> Allegro -> Wszystkie aukcje), a następnie wystawić jako nowe aukcje z poziomu listy produktów (Wykonaj dla zaznaczonych -> Wystaw produkty).

Podczas wypełniania nowego formularza wystawiania system poprosi o podanie wszystkich aktualnie wymaganych parametrów (wspólnych dla danej grupy produktów).

Dodatkowo, w przypadku parametrów takich jak: kod produktu, model, marka i waga – podczas wystawiania skorzysta z powiązań parametrów i pobierze dane bezpośrednio z karty produktu.

UWAGA: Ta metoda jest szybsza niż uzupełnianie parametrów po stronie Allegro, ale sprawdzi się jedynie w przypadku aukcji, które nie mają wysokiej pozycji na liście Allegro (polega na wystawieniu zupełnie nowej oferty – więc zdobyta popularność zostanie utracona).

Czy ten artykuł był pomocny: