Jak zgłosić wystawianą aukcję Allegro do publikacji na dodatkowym rynku?

Publikując aukcje Allegro z poziomu oprogramowania Sky-Shop masz możliwość zgłoszenia ich publikacji na dodatkowym rynku Allegro. Dzięki tej opcji możesz przekazać ofertę do weryfikacji przez Allegro i jeśli spełni wszystkie warunki publikacji na zagranicznym marketplace, takim jak Allegro Czechy (allegro.cz), zostanie tam opublikowana.

1

Zgłoszenie oferty do publikacji na dodatkowym rynku jest możliwe z poziomu kreatora publikacji aukcji wystawianej z oprogramowania Sky-Shop
Przejdź do sekcji Produkty -> Lista produktów i rozpocznij od publikacji wybranej oferty na Allegro.
W formularzu wystawianej oferty zaznacz, że interesuje Cię jej publikacja na dodatkowym, w tym przypadku czeskim rynku (1), a następnie uzupełnij cenę, jaka zostanie przekazana do danej oferty na wybranym rynku Allegro Czechy (2).

Rynek bazowy jest nadawany automatycznie przez Allegro na podstawie danych Twojego konta i nie może zostać zmieniony. Aby oferta mogła zostać udostępniona na rynku dodatkowym, musi być aktywna na rynku bazowym.

2

W następnym kroku możesz opcjonalnie określić tłumaczenie swojej oferty na rynku zagranicznym.
Oferty są automatycznie tłumaczone przez Allegro w większości kategorii jeśli posiadają dostawę za granicę.
Możesz w tym miejscu wybrać swoją treść aukcji opartą o szablon przypisany do języka. W tym celu dodaj szablon w sekcji Integracje → Portale sprzedażowe → Allegro → Kreator szablonu Allegro i przypisz do niego język, z którego ma pobierać dane do zmiennych, a następnie przy wystawianiu w opcji „Wybierz inny szablon dla języka” zaznacz kraj, dla którego chcesz dodać inny szablon niż w ofercie bazowej. Po wybraniu odpowiedniego szablonu dla oferty kliknij przycisk „Dalej” i przejdź do publikowania oferty.

Stworzenie innej wersji językowej szablonu będzie możliwe tylko, jeśli posiadasz dany język dodany do sklepu.

Rezultat

W rezultacie oferta zostanie przekazana do weryfikacji przez Allegro i jeśli spełni wszystkie warunki publikacji na rynku zagranicznym, zostanie również tam opublikowana.
W sekcji Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Wszystkie aukcje możesz zobaczyć, jaki jest bazowy rynek Twoich ofert (1) oraz na jakich rynkach dodatkowych zostały one opublikowane (2).

Pobieranie zamówień

Zamówienia pobrane do panelu Sky-Shop z Allegro mają specjalne pole określające rynek, z którego zostało ono wykonane (1), oraz pole określające język danego zamówienia (2).

Czy ten artykuł był pomocny: