Jak powiązać kategorie w sklepie z kategoriami hurtowni?

Powiązanie kategorii umożliwia ograniczenie pobieranego asortymentu jedynie do wybranych kategorii z hurtowni oraz umożliwia automatyczne przypisywanie nowego asortymentu pojawiającego się w plikach XML do kategorii w sklepie.

Przed powiązaniem kategorii konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie integracji zgodnie z instrukcją oraz wykonanie pierwszego importu produktów.

Po zakończeniu procesu pobierania należy otworzyć okno edycji hurtowni (ikona ołówka) i przejść do zakładki „Powiązanie kategorii” (1).

Przypisanie kategorii odbywa się poprzez wybranie kategorii sklepowej (z lewej strony) , a następnie oznaczenie checkboxów przy wszystkich kategoriach hurtowni (z prawej strony), z których produkty mają być do niej automatycznie przypisywane podczas importu (2).

WAŻNE: Do jednej kategorii sklepowej może być przypisane kilka kategorii hurtowni. Jedna kategoria hurtowni może być przypisana tylko do jednej kategorii w sklepie. Powiązanie kategorii nie przenosi produktów już znajdujących się w sklepie do wybranych kategorii. Aby przypisanie zostało wykonane automatycznie należy usunąć posiadany asortyment, a następnie ponownie pobrać produkty z hurtowni.

WAŻNE: W celu ograniczenia pobieranego asortymentu jedynie do powiązanych kategorii należy wrócić do zakładki „Konfiguracja” i w opcji „Pobieraj tylko z powiązanych kategorii” zaznaczyć „Tak”. W przeciwnym razie nowy asortyment z nieprzypisanych kategorii będzie się pojawiał w ukrytej kategorii z przedrostkiem _IMPORT

Czy ten artykuł był pomocny: