Jak powiązać kategorie w sklepie z kategoriami hurtowni?

Powiązanie kategorii odpowiada za ograniczenie pobieranego asortymentu jedynie do wybranych kategorii z hurtowni oraz umożliwia automatyczne przypisywanie nowego asortymentu pojawiającego się w plikach XML do kategorii w sklepie.
Dzięki tej funkcji możesz pobierać asortyment tylko z wybranych kategorii hurtowni lub automatycznie przypisywać go do kategorii w sklepie.

Przed powiązaniem kategorii konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie integracji zgodnie z tą instrukcją.

1

Po skonfigurowaniu hurtowni należy przejść do jej edycji i uruchomić zakładkę „Powiązania kategorii” (1).
Przypisanie kategorii odbywa się poprzez wybranie kategorii sklepowej (2), a następnie zaznaczenie wybranych kategorii hurtowni (3), z których produkty mają być do niej automatycznie przypisywane podczas importu.

Do jednej kategorii sklepowej może być przypisane kilka kategorii hurtowni. Jedna kategoria hurtowni może być przypisana tylko do jednej kategorii w sklepie. Powiązanie kategorii nie przenosi produktów już znajdujących się w sklepie do wybranych kategorii. Aby przypisanie zostało wykonane automatycznie, należy usunąć posiadany asortyment, a następnie ponownie pobrać produkty z hurtowni.
W celu ograniczenia pobieranego asortymentu jedynie do powiązanych kategorii należy wrócić do zakładki „Konfiguracja” i w opcji „Pobieraj tylko z powiązanych kategorii” zaznaczyć „Tak”. W przeciwnym razie nowy asortyment z nieprzypisanych kategorii będzie się pojawiał w ukrytej kategorii z przedrostkiem “_IMPORT“.

Czy ten artykuł był pomocny: