Jak zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji informacji o produktach?

Istnieje możliwość wyłączenia/włączenia automatycznej aktualizacji poszczególnych informacji o produkcie. Aktualizacją pól można zarządzać globalnie, dla wszystkich produktów z danej hurtowni, oraz indywidualnie dla poszczególnego produktu lub grupy produktów.

Ustawienia globalne:

Zarządzanie aktualizacją pól dla wszystkich produktów z danej hurtowni odbywa się w menu Hurtownie -> Lista zintegrowanych hurtowni po kliknięciu w ikonę edycji (ołówek) przy wybranej hurtowni. 

W oknie konfiguracji należy zaznaczyć pola, które automatycznie będą nadpisywane informacjami przesłanymi z hurtowni. 

WAŻNE: Powyższe ustawienia będą ignorowane dla nowych produktów – dla produktu, którego do tej pory nie było w sklepie za pierwszym razem zostaną pobrane wszystkie informacje, a powyższe ustawienia będą stosowane jedynie dla jego późniejszej aktualizacji.

Indywidualna edycja ustawień produktu:

Dla pojedynczego produktu ustawienia aktualizacji z hurtowni dostępne są z poziomu listy produktów, po kliknięciu w ikonę edycji produktu, w zakładce „Dane podstawowe”.

Aktualizację dla produktu można wyłączyć całkowicie – w tym celu należy wybrać „nie” w sekcji „Aktualizuj z hurtowni”, lub dla konkretnych pól – wystarczy zaznaczyć elementy, których system nie powinien pobierać z hurtowni (2).

Szybka modyfikacja wybranej grupy produktów:

W przypadku gdy takie same opcje aktualizacji mają być ustawione dla większej liczby produktów można skorzystać z operacji masowej – w tym celu na liście produktów należy zaznaczyć wybrane produkty, a następnie wybrać opcję „Zmień aktualizuj z hurtowni”.

W oknie edycji pojawia się możliwość całkowitego wyłączenia aktualizacji produktów (1) lub edycji aktualizowanych pól. W przypadku wybrania drugiej opcji należy zaznaczyć czy system ma nadpisać, dodać czy usunąć zaznaczenie wybranych elementów.

WAŻNE: Funkcja „dodaj” zaznacza elementy, które zostają wykluczone z automatycznej aktualizacji, usuń włącza automatyczną aktualizację wybranego parametru. Funkcja dodaj/usuń zmodyfikuje jedynie ustawienia wybranych elementów (pozostałe pozostaną bez zmian – przykładowo, jeśli produkt ma wyłączoną aktualizację ilości i ceny, przez grupową akcję dodaj z zaznaczonym parametrem symbol ostatecznie dla tego produktu wyłączone zostaną pola ilość, cena i symbol). W celu ujednolicenia ustawień dla wszystkich zaznaczonych produktów należy stosować opcję „nadpisz atrybuty”. 

Czy ten artykuł był pomocny: