Jak zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji informacji o produktach?

Istnieje możliwość wyłączenia/włączenia automatycznej aktualizacji poszczególnych informacji o produkcie. Aktualizacją pól można zarządzać globalnie, dla wszystkich produktów z danej hurtowni, oraz indywidualnie dla poszczególnego produktu lub grupy produktów. Dzięki tej funkcji możesz przykładowo wykluczyć wybrane dane takie jak opisy lub nazwy produktowe z aktualizacji.

Ustawienia globalne związane z tą funkcją można znaleźć w sekcji Hurtownie -> Lista zintegrowanych hurtowni -> Edycja hurtowni, a ustawienia indywidualne dla każdego produktu są w edycji poszczególnych produktów w sekcji Produkty -> Lista produktów.

Ustawienia globalne

1

Zarządzanie aktualizacją pól dla wszystkich produktów z danej hurtowni odbywa się w menu Hurtownie -> Lista zintegrowanych hurtowni -> Edycja wybranej hurtowni.

W oknie konfiguracji należy zaznaczyć pola, które automatycznie będą nadpisywane informacjami z hurtowni. 

Powyższe ustawienia będą ignorowane dla nowych produktów – dla produktu, którego do tej pory nie było w sklepie, za pierwszym razem zostaną pobrane wszystkie informacje, a powyższe ustawienia będą stosowane jedynie dla jego późniejszej aktualizacji.

Indywidualna edycja ustawień produktu

2

Dla pojedynczego produktu ustawienia aktualizacji z hurtowni dostępne są z poziomu listy produktów, po kliknięciu ikony edycji produktu, w zakładce „Dane podstawowe” (1).
Aktualizację dla produktu można wyłączyć całkowicie – w tym celu należy wybrać „nie” w sekcji „Aktualizuj z hurtowni” (2), lub dla konkretnych pól – w tym celu należy zaznaczyć elementy, których system nie powinien pobierać z hurtowni (3).

Masowa edycja wybranej grupy produktów

3

W przypadku gdy takie same opcje aktualizacji mają być ustawione dla większej liczby produktów, można skorzystać z operacji masowej – w tym celu na liście produktów należy zaznaczyć wybrane produkty (1), a następnie wybrać opcję “Wykonaj dla zaznaczonych” (2) -> “Zmień Aktualizuj z hurtowni” (3).

W oknie edycji pojawia się możliwość całkowitego wyłączenia aktualizacji produktów (1) lub edycji aktualizowanych pól. W przypadku wybrania drugiej opcji należy zaznaczyć czy system ma nadpisać, dodać czy usunąć zaznaczenie wybranych elementów (2), a następnie wybrać, które pola mają zostać wykluczone z aktualizacji (3).
Po wykonanej operacji zapisz zmiany (4).

Funkcja “dodaj” zaznacza elementy, które zostają wykluczone z automatycznej aktualizacji, “usuńwłącza automatyczną aktualizację wybranego parametru. Funkcje “dodaj” oraz “usuń” zmodyfikują jedynie ustawienia wybranych elementów (pozostałe pozostaną bez zmian – przykładowo, jeśli produkt ma wyłączoną aktualizację ilości i ceny, przez grupową akcję “dodaj” z zaznaczonym parametrem symbol ostatecznie dla tego produktu wyłączone zostaną pola ilość, cena i symbol). W celu ujednolicenia ustawień dla wszystkich zaznaczonych produktów należy stosować opcję „nadpisz atrybuty”. 

Czy ten artykuł był pomocny: