Jak skonfigurować integrację z firmą kurierską?

Sklep posiada bogatą ofertę integracji z firmami kurierskimi, umożliwiających łatwe tworzenie przesyłek i generowanie listów przewozowych za pomocą panelu sklepu. Konfiguracja integracji odbywa się z poziomu menu Integracje -> Kurierzy.

W nowym oknie managera przesyłek, zostanie otwarta automatycznie sekcja konfiguracji (1), należy odnaleźć na liście wybraną firmę kurierską lub brokera kurierskiego i otworzyć okno edycji (2). Każda z integracji posiada inne, wymagane dane autoryzujące, które należy uzyskać bezpośrednio od dostawcy usługi. Zachęcamy do korzystania z wbudowanej pomocy modułu – znajdują się tam ważne informacje dotyczące konfiguracji usług wybranej firmy (3).

Po wprowadzeniu prawidłowych danych formularz należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zapisz (4).

Przed zamówieniem pierwszej przesyłki konieczne jest jeszcze wprowadzenie i zapisanie danych nadawcy (1) – można tutaj zdefiniować informacje za pomocą trzech formularzy, a tym samym generować w późniejszym etapie przesyłki za pomocą trzech różnych adresów nadawczych.

Warto też zwrócić uwagę na zakładkę Wartości domyślne (2) umożliwiającą zdefiniowanie domyślnych wartości, które będą automatycznie przypisane jako wartości początkowe generowanych przesyłek.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się na dole ekranu. Manager przesyłek jest już gotowy do wygenerowania pierwszych paczek. 

Czy ten artykuł był pomocny: