Jak skonfigurować integrację z firmą kurierską?

Sklep posiada bogatą ofertę integracji z firmami kurierskimi, umożliwiających łatwe tworzenie przesyłek i generowanie listów przewozowych z poziomu panelu sklepu. Dzięki takim integracjom możesz łatwo generować etykiety na przesyłki oraz zamawiać odbiory paczek.

Każda integracja z jakimkolwiek przewoźnikiem wymaga do podania innych danych integracyjnych uzyskanych bezpośrednio od wybranego przewoźnika, jednak sam sposób integracji dla każdej firmy kurierskiej pozostaje podobny i polega na podaniu danych integracyjnych po stronie panelu Sky-Shop.

1

Integracja z przewoźnikiem jest możliwa z poziomu sekcji Integracje -> Kurierzy.
Po przejściu do tej sekcji zobaczysz listę integracji z dostępnymi przewoźnikami (1) oraz przyciski do konfiguracji wybranego przewoźnika (2).

2

Każda z integracji posiada inne, wymagane dane autoryzujące, które należy uzyskać bezpośrednio od dostawcy usługi. Po ich uzyskaniu integracja jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku edycji (1), a następnie wprowadzeniu danych integracyjnych do odpowiednich pól (2).
Wprowadzone w ten sposób zmiany należy zapisać (3).

3

Po wprowadzeniu poprawnych danych integracyjnych konieczne będzie jeszcze uzupełnienie danych nadawcy (1) i wpisaniu w tej sekcji wszelkich danych nadawcy paczek (2). Zmiany te po uzupełnieniu należy zapisać (3).

4

Warto też zwrócić uwagę na zakładkę Wartości domyślne (1) umożliwiającą zdefiniowanie domyślnych wartości (3), które będą automatycznie przypisane jako wartości początkowe generowanych przesyłek dla wybranego przewoźnika (2).
Wprowadzone dane należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Zapisz” (4) znajdującego się na dole ekranu.

Czy ten artykuł był pomocny: