Jak dodać do sklepu logowanie za pomocą Google?

Funkcja logowania przez Google umożliwi Twoim Klientom łatwe i bezpieczne logowanie się w sklepie przy użyciu konta Google. 

Konfiguracja ekranu zgody i tworzenie projektu.

1

W celu skonfigurowania logowania przez Google przejdź na tę stronę i kliknij przycisk „Wybierz projekt” (1), a następnie „Nowy projekt” (2).

2

Na tym etapie wprowadź nazwę projektu (1), opcjonalnie też jego lokalizację (2), a następnie kliknij przycisk „Utwórz” (3).

3

Po zapisaniu projektu upewnij się, że znajdujesz się w sekcji „Dane logowania” (1), po czym kliknij przycisk „Utwórz dane logowania” (2) i wybierz opcję „Identyfikator Klienta OAuth” (3).

4

Kliknij przycisk konfiguracji ekranu zgody (1).

5

Wybierz typ „Zewnętrzny’ (1) i kliknij przycisk „Utwórz” (2).

6

Podaj nazwę swojej aplikacji (1) oraz adres mailowy do kontaktu użytkowników (2).
Poniżej podaj adres (domenę) swojego sklepu (3).

 

7

Podaj linki do polityki prywatności i wymaganych warunków (1), a następnie dodaj domenę sklepu w sekcji autoryzowanych domen (2).
Na dole dodaj adres mailowy, na który Google będzie wysyłać powiadomienia o wszelkich zmianach w Twoim projekcie (3).
Kliknij „Zapisz i kontynuuj” (4).

Kolejne 3 kroki nie wymagają dodatkowej konfiguracji. Możesz je przejść, klikając na kolejnych stronach przycisk „Zapisz i kontynuuj„, aż do momentu podsumowania.

8

W podsumowaniu opublikuj tworzoną aplikację (1).

Tworzenie danych do logowania.

9

Przejdź ponownie do sekcji danych logowania (1), a następnie kliknij przycisk „Utwórz dane logowania” (2) i wybierz opcję „Identyfikator Klienta OAuth” (3).

10

Wybierz „Typ aplikacji: Aplikacja internetowa” i nadaj nazwę aplikacji (widoczna tylko dla Ciebie) (1).
Wprowadź swoją domenę, pod którą będzie widoczny przycisk logowania w pole Identyfikator URI, a następnie potwierdź dane, klikając „Utwórz” (3).

11

Google wygeneruje klucze do integracji.
Skopiuj Twój identyfikator klienta (1) oraz tajny klucz Klienta (2).

12

Przejdź do panelu administracyjnego Twojego sklepu i sekcji Integracje -> Narzędzia Google -> Logowanie do sklepu przez Google.
W tej sekcji włącz integrację (1), i wprowadź dwa skopiowane wcześniej klucze (2), (3).
Na końcu zapisz zmiany (4).

Rezultat

W rezultacie na Twoim sklepie będzie można logować się z użyciem konta Google.

 

Czy ten artykuł był pomocny: