Jak połączyć sklep z Google Analytics?

Google Analytics to rozbudowane internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google. Integracja pozwala na dodanie kodu śledzenia do strony Twojego sklepu bez konieczności samodzielnej ingerencji w kod.

Spis treści
Tworzenie konta i usługi Google Analytics 4
Tworzenie strumienia danych
Dodawanie identyfikatora pomiaru do sklepu
Rezultat

Kroki

Tworzenie konta i usługi Google Analytics 4

1. Przejdź na stronę Google

2. Zalogij się do swojego konta Google
3. Przejdź na stronę Google Analytics

4. Kliknij Rozpocznij pomiary

5. W polu Account name wprowadź nazwę swojego konta Analytics (do każdego konta możesz tworzyć wiele kodów śledzenia)

6. W sekcji Account Data Sharing Settings wprowadź ustawienia dotyczące udostępniania. Jeśli nie wiesz co wybrać pozostaw domyślne ustawienia.
7. Kliknij Następny

8. Wprowadź nazwę usługi (1) – może nią być np. nazwa Twojego sklepu, którego ruch chcesz mierzyć

9. Wybierz swoją strefę czasową (2) i walutę (3)

10. Kliknij Dalej

11. Wprowadź informacje o branży (1) w której działa usługa, której ruch chcesz mierzyć

12. Wprowadź wielkość firmy (2) i zaznacz do czego zamierzasz wykorzystywać Google Analytics w swojej firmie (3)

13. Kliknij Utwórz

14. Przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania z usługi

15. Wyraź zgody na powiadomienia mailowe które Cię interesują
16. Kliknij Zapisz

Tworzenie strumienia danych

0. Jeśli przystępujesz do wykonania tych czynności bezpośrednio po zakończeniu podanej wyżej procedury „Tworzenie konta i usługi Google Analytics 4” – przejdź od razu do kroku 2. W przeciwnym razie rozpocznij od 1.

1. W sekcji Administracja sprawdź w kolumnie Konto, czy masz wybrane właściwe konto. Następnie sprawdź w kolumnie Usługa, czy masz wybraną właściwą usługę. W kolumnie Usługa kliknij Strumienie danych

2. Wybierz platformę: Sieć

3. Jeśli Twoja domena posiada certyfikat SSL wybierz https://, w przeciwnym razie http:// (1)

4. Wprowadź nazwę swojej domeny (2)

5. Dodaj nazwę strumienia danch (3)

6. Pozostaw aktywny pomiar zaawansowany (4)

7. Kliknij Utwórz strumień (5)
8. Twój identyfikator pomiaru zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu

Dodawanie identyfikatora pomiaru do sklepu

1. Otwórz panel administratora swojego sklepu

2. Przejdź do zakładki Integracje > Narzędzia Google > Konfiguracja konta Google Analytics

3. Wprowadź ID pomiaru, który wygenerowałeś w panelu Analytics do pola Google Analytis 4 (ID)

4. Zapisz

Rezultat

Ruch użytkowników na stronie jest śledzony przez Google Analytics

Czy ten artykuł był pomocny: