Jak prawidłowo skonfigurować integrację z porównywarkami cen?

Lista gotowych integracji z porównywarkami cen znajduje się w zakładce Integracje -> Porównywarki cen i opinii.

Integracja pozwala na proste wygenerowanie i automatyczną aktualizację pliku xml dostosowanego do wymagań wybranej platformy. Włączenie generowania plików odbywa się poprzez kliknięcie ikony edycji przy wybranej porównywarce (1), a następnie oznaczenie pozycji „Aktywna” na „Tak” (2).

Dodatkowe ustawienia (3) pozwalają na ograniczenie minimalnej kwoty od której produkty będą przesyłane na platformę oraz zdefiniowanie prefiksów i sufiksów dla nazw asortymentu wysyłanych do pliku xml.

Po zapisaniu ustawień zostanie utworzony plik xml, do którego zostaną dodane wszystkie produkty w sklepie – wygenerowany link (4) należy wkleić w panelu porównywarki. 

Może pojawić się sytuacja, że z jakiś powodów, dla danej porównywarki ma zostać udostępniona tylko część asortymentu. W takiej sytuacji konieczne jest ręczne wybranie produktów, które mają zostać dodane za pomocą ikony plusa (1). Przywrócenie domyślnego udostępniania wszystkich produktów odbywa się za pomocą przycisku krzyżyka (2).

WAŻNE: Ręcznie należy dodawać produkty jedynie w przypadku, jeśli nie chcemy, aby sklep udostępniał do pliku cały asortyment. Listę obecnie wysyłanych do pliku produktów można sprawdzić po kliknięciu krzyżyka znajdującego się po lewej stronie przy nazwie porównywarki.

Na liście integracji można sprawdzić ile produktów jest aktualnie wysyłanych do pliku xml (3), kiedy ostatnio odbywała się aktualizacja asortymentu dostępnego dla porównywarki(4) oraz ile wizyt i zamówień zostało wygenerowanych przez daną platformę (6).

Część porównywarek umożliwia również wiązanie kategorii sklepu ze strukturą kategorii porównywarki (5) – dla powiązanych kategorii zamiast odtworzenia drzewa sklepu produkty są umieszczane bezpośrednio w kategoriach udostępnianych przez integrowaną platformę. 

WAŻNE: Przy wiązaniu kategorii możliwe jest jedynie wiązanie podkategorii ostatniego rzędu.

WAŻNE: Przy integracji produktów z wybraną porównywarką cen zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami integrowanej platformy dotyczącymi opisu produktów i obowiązkowych pól. Brak stosowania się do wymogów serwisu może powodować nieprawidłowe generowanie plików xml i niepełne pobieranie asortymentu ze sklepu.

Czy ten artykuł był pomocny: