Jak włączyć integrację z Refericon?

Aby skonfigurować integrację z Refericon, należy w pierwszej kolejności założyć konto na
https://refericon.pl oraz zalogować się.

Po zalogowaniu się do panelu należy przejść do zakładki Kampanie -> Stwórz program poleceń

Następnie należy zdecydować, który z rodzajów kampanii wybrać i kliknąć Rozpocznij.

W następnym kroku należy wpisać domenę, dla której zostanie stworzona kampania (adres sklepu
internetowego).

Pojawi się widok sklepu z możliwościami modyfikacji ikony, która będzie widoczna na stronie
sklepu.

Możliwe jest dostosowanie:
– wyglądu ikony (możliwość wgrania własnej grafiki)
– wielkości ikony
– pozycji na stronie
– tła
– zaawansowanych opcji (np. animacji)
Konfiguracja jest dostępna dla widoku na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych. Po ustawieniu
wszystkich opcji należy kliknąć przycisk Dalej w prawym górnym rogu ekranu.

W kolejnym kroku możliwa jest konfiguracja okna pojawiającego się po kliknięciu w ikonę na
stronie sklepu przed i po poleceniu. Po konfiguracji należy kliknąć przycisk Dalej.
Możliwe jest dostosowanie:
– treści, tła i fontu wiadomości
– zapisu do newslettera
– włączenia poleceń przez Facebooka

Następnie należy zdefiniować kody rabatowe dla osoby otrzymującej polecenia i osoby polecającej.

W następnym kroku należy wprowadzić treść e-maili, które wysyłane będą do osoby polecającej i
otrzymującej polecenia. Możliwe jest umieszczanie grafik oraz edycja maila, z którego będą
otrzymywane e-maile. Po dostosowaniu treści należy kliknąć przycisk Dalej.

W kolejnym kroku możliwe jest wykluczenie poszczególnych podstron, na których widget ma nie
być wyświetlany. Domyślnie widget będzie wyświetlany na wszystkich podstronach sklepu. Po
konfiguracji należy kliknąć przycisk Dalej.

W kolejnym kroku należy wypełnić dane potrzebne do wygenerowania regulaminu poleceń i
możliwości zbierania adresów e-mail osób polecających, które wyrażą taką zgodę. Po
wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz.

Zostanie wygenerowany kod na stronie, który należy skopiować.

Skopiowany kod należy umieścić na stronie sklepu w sekcji Body.

Czy ten artykuł był pomocny: