Jak uzyskać klucz WebAPI sklepu?

Przykładowy klucz WebAPI sklepu można znaleźć w polu tekstowym ( 1 ) w menu Konfiguracja -> Utawienia sklepu -> Web API sklepu. Poza pierwotnie generowanym kluczem może tu zostać wpisany dowolny (wymyślony przez siebie lub podany przez firmę, z którą ma nastąpić integracja) tekst zawierający litery, cyfry bądź znaki specjalne.

Przed ustaleniem nowego klucza zachęcamy do zapoznania się z wbudowaną pomocą modułu dostępną pod ikoną pytajnika (2). 

Ważne: Istnieje możliwość dodania kilku kluczy – należy je oddzielić przecinkami. W przypadku konieczności dezaktywacji klucza wystarczy usunąć go z listy. 

Specyfikacja WebAPI

Pełna pecyfikacja WebApi sklepu jest dostępna pod adresem:

[adres sklepu]/api

Maksymalna częstotliwość wywołań API to jedno na sekundę, a zapytania realizowane są za pomocą metod GET i POST. 

Czy ten artykuł był pomocny: