Jak modyfikować treść danego modułu?

Moduły takie jak banery lub separatory dodane do sklepu mogą wymagać dodania, lub edycji ich treści. Dzięki tej opcji możesz dostosować wybrane moduły do własnych preferencji.

1

W celu dostosowania treści i zawartości modułów na swoim sklepie przejdź do sekcji Konfiguracja -> Wygląd sklepu -> CMS – Zarządzanie treścią.
Tutaj wybierz moduł, którego treść chcesz edytować (1), a następnie wybierz ustawienia tego modułu (2).

2

Każdy moduł ma nieco inne opcje ustawień treści.
Niezależnie od wybranego modułu w tym miejscu możesz dostosować jego treść lub grafiki w wybranym module (2), a także wybrać, dla jakiego języka w sklepie dokonujesz zmiany (1).

3

Po dokonaniu zmian w module pamiętaj, aby zapisać zmiany. Po ich zapisaniu nowa treść pojawi się w wybranym module na stronie Twojego sklepu.

Czy ten artykuł był pomocny: