Jak dodać nowy język?

Platforma Sky-Shop.pl umożliwia prowadzenie sklepu w wielu językach. Lista obecnie obsługiwanych przez sklep wersji językowych znajduje się w menu Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Języki -> Lista języków (1). W celu dodania nowego tłumaczenia należy kliknąć przycisk „Dodaj język”(2).

W oknie konfiguracyjnym należy wybrać z listy jeden z dostępnych języków (1) oraz przypisać mu nazwę wyświetlaną w sklepie (2). Opcjonalnie można również przypisać do języka domenę (lub subdomenę), za pomocą której będzie można odwoływać się bezpośrednio do sklepu w wybranym tłumaczeniu (3).

WAŻNE: Aby opcja przekierowania domeny na wybrany język działała prawidłowo konieczne jest przypisanie osobnej domeny dla każdego języka w sklepie (również dla języka domyślnego). W przypadku jeśli ten warunek nie zostanie spełniony sklep będzie wyświetlał jedynie domyślny język sklepu.

WAŻNE: Podawanie domeny jest opcjonalne. Jeśli dla poszczególnych języków nie zostaną przypisane domeny system będzie automatycznie rozpoznawał lokalizację oraz ustawienia przeglądarki Klienta i na tej podstawie wybierał pasujący język (w przypadku braku dopasowania sklep zostanie wyświetlony w języku domyślnym z możliwością ręcznej zmiany języka przez Klienta).

Po zatwierdzeniu formularza przyciskiem „Zapisz” należy odczekać kilka do kilkunastu minut. W tym czasie system przeprowadzi automatyczne, maszynowe tłumaczenie statycznych tekstów sklepu, zostanie też wykonane przeładowanie panelu administracyjnego.

Po zakończeniu automatycznego tłumaczenia fraz można je edytować za pomocą menu Konfiguracja -> Języki -> Tłumaczenia.  W tym celu należy odnaleźć zmienianą frazę za pomocą wyszukiwarki (1), odnaleźć wybrany fragment tekstu (2) i po kliknięciu wprowadzić poprawione tłumaczenie w pojawiającym się oknie edycji.

WAŻNE: Ze względu na fakt, że tłumaczenie wykonywane jest maszynowo, mogą pojawić się pewne błędy lub niedociągnięcia tłumaczeń. Warto prześledzić tłumaczone teksty i wprowadzić stosowne poprawki (3).

WAŻNE: Automatycznie tłumaczone są jedynie teksty stałe sklepu, dlatego wszystkie pozostałe treści, takie jak informacje o produkcie, nazwy form dostawy czy strony informacyjne należy przetłumaczyć samodzielnie. Pola wymagające tłumaczenia oznaczone są w systemie ikoną flagi wybranego języka:

 

WAŻNE: Ilość możliwych do wprowadzenia języków jest zależna od wybranego abonamentu. W przypadku braku możliwości dodania języka ze względu na ograniczenia posiadanej opcji system poinformuje o tym stosownym komunikatem.

Czy ten artykuł był pomocny: