Jak eksportować, edytować i ponownie zaimportować do sklepu tłumaczenia?

Sklep pozwala na eksportowanie i importowanie treści tłumaczeń lub przykładowo opisów produktowych. Dzięki temu można takie treści masowo przetłumaczyć w zewnętrznych narzędziach.

Eksport i import tłumaczeń.

1

W celu eksportu statycznych tekstów sklepu przejdź do sekcji Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Języki -> Lista języków.
W tej sekcji zobaczysz listę języków dostępnych w sklepie.
Kliknij teraz przycisk eksportu tłumaczeń (1) przy wybranym języku.

2

Twoja przeglądarka pobierze teraz plik XML z tłumaczeniami wybranego języka.
Taki plik możesz dowolnie edytować, zmieniając w nim tłumaczenia na własne.

Do edycji pliku tłumaczeń wymagane jest oprogramowanie umożliwiające odczyt i edycję plików w formacie XML.

3

Po dokonaniu zmian w pliku kliknij przycisk „Importuj z pliku” (1).

4

Kliknij wybór pliku do importu (1), wybierz edytowany plik, a następnie zapisz zmiany (2).

Eksport i import treści w produktach.

1

W celu eksportu, edycji i ponownego importu treści w produktach przejdź do sekcji Produkty -> Lista produktów i zaznacz produkty (1), których treści chcesz edytować poza sklepem, następnie skorzystaj z opcji „Importuj/eksportuj” (2) -> „Eksportuj” (3) -> „Zaznaczone produkty” (4).

2

Zaznacz teraz do eksportu ID produktu, oraz takie treści, jakie chcesz edytować (1). Mogą to być na przykład nazwy i opisy produktów.

Zaznaczenie w tym kroku pozycji „ID” jest konieczne do prawidłowego nadpisania danych w produktach ponownym importem. Upewnij się, że ta pozycja jest zaznaczona przy eksporcie pliku.

3

Zaznacz opcję „Eksportuj wszystkie języki” (1), a następnie wybierz format pliku, który chcesz uzyskać (2).

4

Tak uzyskany plik edytuj potem w sposób zewnętrzny, korzystając z oprogramowania odpowiadającemu wybranemu w poprzednim kroku formatowi.

5

Po edycji wróć do panelu administracyjnego i skorzystaj z opcji importu produktów z pliku (1) i wybierz edytowany plik do importu (2).

Rezultat

W rezultacie zaimportowane do sklepu edytowane zewnętrznie treści zaczną w nim obowiązywać.

Czy ten artykuł był pomocny: