Jak zmienić nagłówek i stopkę mailowych wiadomości systemowych?

W sklepie jest możliwość definiowania nagłówków i stopki wysyłanych przez sklep wiadomości mailowych. Dzięki tej opcji możesz ustalić własny, niepowtarzalny nagłówek lub stopkę wiadomości systemowych.

1

Zarządzanie treścią oraz wyglądem nagłówków i stopki wiadomości przesyłanych przez sklep jest możliwe w menu Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Szablony e-mail.
Aby zmienić stałe elementy przesyłanych wiadomości, takie jak nagłówek i stopka, należy odnaleźć na liście sekcję „Stopka i nagłówek wszystkich wiadomości e-mail”.
Wskazane pozycje możesz edytować przyciskiem ołówka (1).

2

Po kliknięciu ikony ołówka przy wybranym szablonie uruchomi się graficzny edytor umożliwiający zarządzanie treścią i  wyglądem wybranego elementu.
W tym miejscu możesz korzystać z dostępnego zestawu zmiennych (1), oraz edytora tekstowego z funkcjami formatowania tekstu (2).
Po edycji stopki lub nagłówka pamiętaj o tym, aby zapisać wprowadzone zmiany (3).

Rezultat

Po edycji wskazanych sekcji będą one podstawiane do maili wysyłanych przez sklep.

Czy ten artykuł był pomocny: