Jak dodać kolejnego Administratora sklepu?

Dodatkowy Administrator jest możliwy do dodania w Panelu Administracyjnym, w sekcji Konfiguracja – > Administracja – > Dodaj administratora. Przy dodawaniu Administratora należy podać jego adres e-mail, oraz ustawić dla niego indywidualne hasło.

 

Nowy Administrator nie musi posiadań dostępu do całego panelu administracyjnego. Dostępy są możliwe do definiowania, przy dodawaniu Administratora.

Czy ten artykuł był pomocny: