Jak włączyć ograniczenie dostępu?

Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do sklepu jedynie dla Klientów spełniających ustalone przez administratora kryteria (np. wiek powyżej 18 lat) – w tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego, a następnie przejść do ustawień ogólnych w zakładce Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne.

Następnie należy odnaleźć sekcję „Dostęp warunkowy” i w polu tekstowym wpisać warunek dostępu. W treści warunku można zastosować podstawowe formatowanie tekstu oraz hiperłącza. Należy pamiętać, że widoczny dla Klienta komunikat będzie posiadał jedynie możliwość potwierdzenia (przycisk “tak”) lub negacji (przycisk “nie”). 

Po zapisaniu ustawień użytkownik po wejściu na stronę sklepu zobaczy komunikat w następującej formie:

Przykładowy komunikat

Kliknięcie w przycisk „Tak” spowoduje wyświetlenie strony głównej sklepu i zapisanie wyboru w pamięci podręcznej przeglądarki. Po wybraniu „Nie” sklep nie zostanie wyświetlony, a przy kolejnej wizycie znów pojawi się pole warunku.

WAŻNE: Ostateczny wygląd komunikatu jest zależny od ustawień sklepu, a jego kolorystyka automatycznie zostanie dostosowana do aktywnej skórki

Wyłączenie ograniczenia:

Aby wyłączyć dostęp warunkowy do sklepu wystarczy wyczyścić pole tekstowe w zakładce Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ogólne w sekcji Dostęp warunkowy. 

Czy ten artykuł był pomocny: