Jak włączyć ograniczenie dostępu?

Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do sklepu jedynie dla Klientów spełniających ustalone przez administratora kryteria. Dzięki tej opcji możesz na przykład ograniczyć dostęp do sklepu osobom poniżej 18 roku życia.

1

W celu uruchomienia ograniczenia należy zalogować się do panelu administracyjnego, a następnie przejść do ustawień ogólnych w zakładce Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne.
Tutaj należy odnaleźć opcję „Dostęp warunkowy” (1) i uruchomić ją, a poniżej wpisać treść komunikatu, który ma być widoczny przed wejściem na stronę sklepu (2).
Po uzupełnieniu komunikatu należy zapisać zmiany (3).

W celu ponownego uruchomienia sklepu dla odwiedzających wystarczy zmienić opcję “Dostęp warunkowy” na pozycję “Nie”. 

Rezultat

Po zapisaniu ustawień komunikat będzie widoczny dla Klientów próbujących odwiedzić sklep.

Kliknięcie przycisku „Tak” spowoduje wyświetlenie strony głównej sklepu i zapisanie wyboru w pamięci podręcznej przeglądarki. Po wybraniu „Nie” sklep nie zostanie wyświetlony, a przy kolejnej wizycie znów pojawi się pole warunku.

Ostateczny wygląd komunikatu jest zależny od ustawień sklepu, a jego kolorystyka automatycznie zostanie dostosowana do aktywnej skórki.

Czy ten artykuł był pomocny: