Jak wyłączyć sklep dla odwiedzających?

Istnieje możliwość wyłączenia dostępu do sklepu dla odwiedzających na czas wykonywania prac administracyjnych. W tym celu należy wejść w zakładkę Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ogólne (1), odnaleźć sekcję „Wyłącz sklep” i wpisać treść komunikatu, który ma być widoczny dla odwiedzających (2).

Po zapisaniu ustawień komunikat widoczny przez Klientów będzie wyglądał następująco:

Wygląd komunikatu

WAŻNE: Sklep cały czas pozostaje widoczny dla administratora – aby zobaczyć komunikat po wprowadzeniu zmian należy się wylogować lub otworzyć stronę w innej przeglądarce.

WAŻNE: Ostateczny wygląd komunikatu jest zależny od ustawień sklepu, a jego kolorystyka automatycznie zostanie dostosowana do aktywnej skórki.

Ponowne włączenie sklepu:

Ponowne włączenie sklepu nastąpi po wyczyszczeniu pola tekstowego sekcji „Wyłącz sklep” w menu Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ogólne. 

Czy ten artykuł był pomocny: