Jak zmienić sposób wyświetlania informacji o dostępności produktu?

System umożliwia wyświetlanie stanów magazynowych w dwóch formach: ilościowej (domyślnie) oraz tekstowej. Forma ilościowa pokazuje dokładną, dostępną ilość sztuk produktu. Dzięki tej funkcjonalności możesz wybrać odpowiedni dla Twojego sklepu typ dostępności produktów.

Przykłady wyświetlania dostępności produktów w sklepie prezentują się następująco:

Forma tekstowa

Forma ilościowa

1

Przełączanie między formami wyświetlania odbywa się z poziomu sekcji Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne -> Karta produktu (1). W tym miejscu możesz zdecydować, czy sklep ma wyświetlać stany magazynowe tekstowo, czy ilościowo (2).

2

Poniżej możesz zdefiniować dostępne w sklepie stany dostępności (1).
W oknie statusów dostępności możesz je edytować (2), zmieniając na przykład ich nazwę (3) lub próg dostępności (4). Tutaj także możesz dodawać kolejne statusy (5).

Edycja statusu dostępności

3

Edytując lub dodając nowy status dostępności, możesz określić jego nazwę wyświetlaną na karcie produktu (1), próg stanu magazynowego, powyżej którego ten status będzie obowiązywał (2), typ, którym objęty będzie status (3), oraz opcjonalnie ikonę, która będzie wyświetlana przy karcie produktu objętym tym statusem (4).
Wprowadzone zmiany należy zapisać (5).

Jeżeli ustawisz typ „Ręczny„, to taki status dostępności musisz przypisywać ręcznie w edycji produktu. Jeżeli ustawisz typ „Automatyczny„, to taki status będzie się przypisywał automatycznie do produktu powyżej podanej ilości.

Ustawianie na produkcie ręcznego statusu dostępności

W celu ustawienia na produkcie ręcznego statusu należy przejść do edycji wybranego produktu i wybrać odpowiedni status w opcji „Status dostępności” (1), a następnie zapisać zmiany (2).

Czy ten artykuł był pomocny: