Jak zmienić sposób wyświetlania informacji o dostępności produktu?

System umożliwia wyświetlanie stanów magazynowych w dwóch formach: ilościowej (domyślnie) oraz tekstowej. Forma ilościowa pokazuje dokładną, dostępną ilość sztuk produktu.

Widok ilościowej prezentacji dostępności w Sky-Shop.pl

Natomiast forma tekstowa pozwala na zdefiniowanie opisowych informacji o dostępności.

Opisowe stany dostępności w Sky-Shop.pl

Przełączanie między formami wyświetlania odbywa się z poziomu menu Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne -> Karta produktu (1). Definiowanie stanów opisowych jest możliwe po wybraniu opcji „Tekstowo” po kliknięciu przycisku „Stany dostępności” (2).

W oknie edycji stanów istnieje możliwość dodania nowego progu (1), usunięcia (2) i edycji istniejącej pozycji (3). Podczas definiowania oraz edycji progów istnieje możliwość wyboru trybu przypisywania danego statusu (4). Przypisywanie może odbywać się automatycznie po osiągnięciu jednego z podanych progów lub ręcznie poprzez administratora. Dodatkową dla każdego z progów istnieje możliwość przypisania jego graficznej reprezentacji w formie ikony (5).

W przypadku statusów nadawanych w trybie automatycznym po zapisaniu ustawień zmiany automatycznie są uwzględniane na sklepie, a nowe statusy przydzielane zostają dynamicznie. Stany o oznaczonym typie „Ręczny” należy przypisać do produktów samodzielnie. Można to zrobić na dwa sposoby – indywidualnie w edycji produktu lub masowo dla wybranej grupy.

W pierwszym przypadku należy odnaleźć na liście produktów wybraną pozycję, a następnie kliknąć ikonę edycji. W nowym oknie należy odnaleźć pozycję „Status dostępności” i wybrać stan z dostępnych możliwości

Przypisanie masowe odbywa się również z poziomu listy produktów, jednak zamiast przechodzić do edycji jednej pozycji należy zaznaczyć zmieniane elementy (1) następnie kliknąć „Wykonaj dla zaznaczonych” (2) i wybrać „Zmień status dostępności” (3). Przypisanie statusu odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy.

Czy ten artykuł był pomocny: