Jak zdefiniować dane do przelewu na dokumentach generowanych w sklepie?

Dla każdej z dostępnych walut w sklepie można zdefiniować osobny numer rachunku, który będzie widoczny po wybraniu przez Klienta przelewu jako formy płatności.

1

W celu edycji danych do przelewu przejdź do zakładki Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Waluty i konta bankowe -> Edycja wybranej waluty.
W dolnej części okna edycji waluty wprowadź nazwę banku (1), numer konta, na które Klienci będą mogli dokonywać wpłaty (2) oraz opcjonalnie podaj kod BIC konta (3).
Wykonane zmiany zapisz (4).

Jeśli posiadasz w sklepie wiele walut, dane do przelewu należy definiować osobno dla każdej z nich.

Rezultat

Po zdefiniowaniu danych do przelewu dla danej waluty klient po złożeniu w niej zamówienia zobaczy dane potrzebne do przelewu na przykład na potwierdzeniu zamówienia PDF.

Czy ten artykuł był pomocny: