Jak się zintegrować z Google Merchant Center?

W celu wykonania integracji przejdź na stronę Google zakupy. Rozpocznij konfiguracje konta Merchant Center, do której koniecznie użyj istniejącego konta Google. 

 

 

 

 

Po zalogowaniu do konta Google podaj podstawowe dane swojej firmy oraz wybierz gdzie Klienci mają płacić za zakupy. 

Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi Google zakupy i utwórz konto. 

 

 

Po utworzeniu podaj adres swojego sklepu (1). 

W następnym kroku zdefiniuj sposób przekazywania produktów do Google Merchant Center. 

Wybierz kraj sprzedaży oraz język, w którym produkty będą wyświetlane w Google Zakupy. 

Nazwij plik danych (ustal nazwę pomocniczą, będzie widoczna tylko dla Ciebie). Następnie wybierz sposób konfigurowania pliku danych. W celu przekazywania do Google pliku produktowego ze sklepu, wybierz opcję Zaplanowane pobieranie

W następnym kroku wpisz nazwę pliku danych i ustal częstotliwość pobierania pliku. 

Poniżej podaj URL pliku, który należy skopiować z panelu administracyjnego sklepu. W celu skopiowania linku do pliku, zaloguj się do panelu sklepu i przejdź do sekcji Integracje -> Narzędzia Google -> Google zakupy. 

Następnie utwórz kanał po stronie Google i skonfiguruj porównywarkę w panelu sklepu.

WAŻNE: Plik powinien być poprawnie podpięty po stronie Google zakupy. Jeżeli nie zostanie prawidłowo podpięty, to nie będzie aktualizowany zgodnie z konfiguracją w sklepie. 

Czy ten artykuł był pomocny: