Jak dodać kod rabatowy?

Kod rabatowy pozwala obniżyć cenę produktów lub ustawić darmową dostawę w zamówieniu.
Kod obniżający cenę może przyjmować wartości procentowe lub kwotowe.
Kody rabatowe możesz połączyć np. z zapisywaniem do newslettera lub rejestracją klientów, przez co możesz ich zachęcić do wykonywania tych aktywności.

Przykład zastosowania kodu rabatowego

Instrukcja dodawania kodu rabatowego

1

W panelu administracyjnym przejdź do Marketing -> Kody rabatowe -> Dodaj kod.

2

Wpisz nazwę dla kodu rabatowego.
Nazwa jest widoczna tylko dla administratorów, więc nazwij kod tak, aby był łatwy dla Ciebie łatwy do rozpoznania, np. „10 zł”.

3

Wybierz, czy tworzony kod rabatowy ma być publiczny. Jeśli kod jest publiczny – przy produktach, w których można zastosować kod rabatowy, pojawi się informacja o najniższej cenie z ostatnich 30 dni przed obowiązywaniem kodu rabatowego. Publiczny kod rabatowy to kod dostępny dla wszystkich klientów (wyświetlany np. na banerze w sklepie lub wysyłany wszystkim klientom).
Więcej o tej informacji znajdziesz w tym poradniku.

4

Wybierz ilość użyć kodu.
Bez Limitu – może zostać użyty wiele razy, również przez jednego użytkownika.
Jednorazowy – po użyciu przez dowolnego użytkownika, kod staje się nieaktywny – nie ma możliwości ponownego użycia.
Nieaktywne – wyłączony z użycia kod.
Zdefiniowane w polu poniżej – po wyborze tej opcji wpisz w polu poniżej dokładną ilość użyć tego kodu.

5

Wybierz typ (1) kodu rabatowego:
Procent – obniżenie ceny produktów w zamówieniu o wpisany procent.
Kwota – obniżenie ceny produktów w zamówieniu o wpisaną kwotę.
Darmowa dostawa – ustawienie wszystkich dostaw dla zamówienia jako darmowych.
Wpisz wartość obniżki ceny o (2):
Dla typu procent wpisz wartość obniżki, na przykład: wpisana liczba 10 oznacza obniżkę ceny o 10%.
Dla typu kwota wpisz dokładną kwotę, o jaką ma zostać obniżona wartość zamówienia, na przykład 19.99 oznacza obniżkę ceny zamówienia o 19.99 zł.
Wpisz powyżej jakiej ceny zamówienia (3) ma być dostępny dany kod.
Jest to opcja dodatkowa – możesz pozostawić to pole puste, wtedy użycie kodu nie będzie zależne od ceny zamówienia.
Jeśli wpiszesz w to pole np. 100 to oznacza, że klienci będą mogli użyć tego kodu tylko i wyłącznie, jeśli cena ich zamówienia przekroczy 100zł.

6

Wybierz czy kod ma być automatycznie wysyłany.
Automatyczna wysyłka może zostać wybrana dla klientów posiadających zamówienia lub zarejestrowanych lub jednorazowo po zapisaniu do newslettera.
Wybierz czy kod ma łączyć się z innymi promocjami, np. promocjami okresowymi.

7

Pola początek promocji oraz koniec promocji to pola nieobowiązkowe, w których możesz określić od i do kiedy ma być aktywny dany kod rabatowy.
Pole kod rabatowy jest automatycznie generowane przy dodawaniu nowego kodu, natomiast możesz wpisać w polu swoją własną wartość.
Generator jest opcją dodatkową, która została w pełni przedstawiona pod ikoną pytajnika, przy nazwie tej funkcji.

 

8

Możesz dodać dodatkowe warunki, które będą wymagane do spełnienia, aby móc aktywować kod.
Wybierając kategorię lub producenta, tylko produkty, które znajdują się w tej kategorii lub są przypisane do danego producenta będą rabatowane przez ten kod.
Kliknij Zapisz, żeby dodać kod.

Dodane kody wyświetlane są w Marketing -> Kody rabatowe -> Lista kodów

Jeśli w ustawieniach kodu rabatowego wprowadzono minimalną wartość zamówienia oraz zaznaczono konkretne kategorie (lub producentów), na które rabat powinien się naliczać, to produkty w koszyku muszą spełniać minimalną wartość zamówienia dla każdej zaznaczonej w konfiguracji kodu kategorii. Rabat naliczy się wyłącznie na produkty, które są z tej samej kategorii i łącznie osiągnęły minimalną wartość zamówienia.

Informacje dotyczące edycji użytego kodu rabatowego, znajdują się tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny: