Jak włączyć program partnerski?

System sklepu umożliwia utworzenie systemu linków referencyjnych połączonych ze statystykami sprzedaży z danego źródła. Dzięki tej funkcji możesz uruchomić w sklepie program partnerski.

1

W celu uruchomienia programu partnerskiego przejdź do sekcji Marketing -> Program partnerski.
W tej sekcji kliknij przycisk „Dodaj partnera” (1).

2

W tym oknie określ e-mail i hasło partnera (1).
Zdefiniuj REF link dla tworzonego konta partnera (2). Tu należy podać identyfikator partnera, który zostanie umieszczony w przypisanym do niego adresie.
Określ państwo partnera (3).
Wybierz, jakie kolumny zamówień ze swojego linku będzie mógł sprawdzić partner po zalogowaniu (4).
Poniżej znajduje się link do logowania dla partnera. Po dodaniu konta przekaż go partnerowi wraz z powyżej określonymi danymi do logowania (5).
Pamiętaj o zapisaniu zmian (6).

Do jednego partnera może być dodanych kilka linków referencyjnych. Na etapie tworzenia partnera kolejne linki należy oddzielić przecinkami. Później kolejne adresy można dodawać w edycji partnera za pomocą pola „Dodaj REFlink”.

Stworzony w ten sposób link referencyjny będzie miał postać https://[adres sklepu]/?ref=[REF link] i w takiej formie należy go udostępnić partnerowi.

Rezultat

Po zatwierdzeniu formularza przyciskiem „Zapisz” partner zostanie dodany do listy partnerów, a system powróci do listy stron polecających. W głównym oknie wyświetlane są programy partnerskie, których linki przyczyniły się do pozyskania zamówień. Przyciski na liście pozwalają na podgląd wszystkich przypisanych do partnera zamówień (1) oraz zarejestrowanych Klientów (2).
W kolumnie „reflink” uzyskasz informację mówiącą, którego reflinku dotyczą te dane (3).

Konto partnera

System posiada specjalny panel przeznaczony dla partnerów. Dostęp do niego jest możliwy pod adresem https://[adres sklepu]/admin za pomocą adresu e-mail i hasła podanego podczas tworzenia linku referencyjnego. Po zalogowaniu partner ma podgląd do przypisanych do niego zamówień w zakresie określonym na etapie tworzenia linku referencyjnego (Dozwolone kolumny). 

Partner będzie miał dostęp jedynie do informacji o zamówieniach złożonych za pomocą jego referencji.

Czy ten artykuł był pomocny: