Jak włączyć program partnerski?

System sklepu umożliwia utworzenie systemu linków referencyjnych połączonych ze statystykami sprzedaży z danego źródła.

W celu dodania nowego linku referencyjnego należy w panelu administracyjnym sklepu przejść do zakładki Marketing -> Program partnerski, a następnie kliknąć opcję “Dodaj partnera” (1). Następnie w formularzu należy uzupełnić dane partnera (2). Adres e-mail i hasło będą służyć do logowania do panelu wyświetlającego złożone za pomocą linku referencyjnego zamówienia, natomiast w polu REF link należy podać identyfikator partnera, który zostanie umieszczony w przypisanym do niego adresie.Ostatnim krokiem jest ustalenie, jakie informacje dotyczące zamówień będą widoczne dla partnera (3).

Ważne: stworzony w ten sposób link referencyjny będzie miał postać https://[adres sklepu]/?ref=[REF link] i w takiej formie należy go udostępnić partnerowi.

Po zatwierdzeniu formularza przyciskiem “Zapisz” partner zostanie dodany, a system powróci do listy stron polecających. W głównym oknie wyświetlani są partnerzy, których linki przyczyniły się do pozyskania zamówień (1). Przyciski na liście pozwalają na podgląd wszystkich przypisanych do partnera zamówień (2) oraz zarejestrowanych Klientów (3). Po zaznaczeniu elementu na liście istnieje możliwość wyświetlenia statystyk dla danej grupy referencyjnej (4). Listę wszystkich partnerów (również tych, których linki nie zostały wykorzystane) można zobaczyć klikając w przycisk “Lista partnerów”(5), tam również można edytować uprawnienia partnera oraz zmieniać, usuwać i dodawać nowe reflinki.

Ważne: Do jednego partnera może być dodanych kilka linków referencyjnych. Na etapie tworzenia partnera kolejne linki należy oddzielić przecinkami. Później kolejne adresy można dodawać w edycji partnera za pomocą pola “Dodaj REFlink”.

Ważne: Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi funkcjonalności znajdującymi się w dedykowanej pomocy modułu (6).

Konto partnera:

System posiada specjalny panel przeznaczony dla partnerów. Dostęp do niego jest możliwy pod adresem https://[adres sklepu]/admin za pomocą adresu e-mail i hasła podanego podczas tworzenia linku referencyjnego.  Po zalogowaniu partner ma podgląd do przypisanych do niego zamówień w zakresie określonym na etapie tworzenia linku referencyjnego (Dozwolone kolumny). 

Ważne: Partner będzie miał dostęp jedynie do informacji o zamówieniach złożonych za pomocą jego referencji.

Czy ten artykuł był pomocny: