Jak dodać parametry dodatkowe do produktu?

Tworzenie nowych wariantów produktów odbywa się poprzez zakładkę Produkty -> Parametry dodatkowe:

Za pomocą menu edycji parametrów należy wybrać Dodaj parametr (1). W nowym oknie należy wprowadzić nazwę grupy parametrów – np. kolor (2) oraz oznaczyć typ parametru jako wybór (3). Po zapisaniu zmian (4) okno tworzenia parametru zostanie zamknięte. W kolejnym kroku należy przypisać poszczególne właściwości parametru za pomocą przycisku Dodaj opcję parametru (5). 

Własności parametru (poszczególne kolory) dodajemy pojedynczo podając wartość (1) oraz potwierdzając zmiany przyciskiem zapisz (2). 

Dodanie parametru dla pojedynczego produktu

Na liście produktów należy kliknąć w ikonę edycji (1), następnie w nowym oknie przejść do zakładki Parametry dodatkowe (2) i poprzez zaznaczanie checkboxów wybrać parametry dodatkowe dostępne dla wskazanego produktu. 

Dodanie parametru dla wybranej grupy produktów

Na liście produktów należy zaznaczyć produkty, dla których dostępne mają być wybrane parametry, a następnie kliknąć w przycisk Wykonaj dla zaznaczonych (1) i wybrać opcję Edytuj parametry dodatkowe (2). 

  

W nowym oknie dialogowym należy zaznaczyć przypisywane do grupy produktów parametry (1) oraz dodać je do produktu wybierając odpowiedni przycisk na dole okna (2). 

Czy ten artykuł był pomocny: