Jak powiązać zdjęcie z parametrem dodatkowym?

W sklepie możesz powiązać wybrane zdjęcie produktu z opcją parametru do wyboru. Dzięki tej funkcji powiązane z parametrem zdjęcie może wyświetlać się na karcie produktu po wyborze danej opcji.

1

W celu uzyskania takiego efektu, w pierwszym kroku dodaj w edycji produktu zdjęcia prezentujące wszystkie możliwe warianty. Następnie stwórz parametry dodatkowe (zgodnie z instrukcją) i przypisz je do produktu.
Przejdź teraz do edycji wybranego produktu, a następnie do zakładki “Parametry dodatkowe” (1).
Rozwiń wybrany parametr (2) i dla przy jego aktywnych wartościach w produkcie (3) kliknij przycisk plusa w kolumnie “Powiąż zdjęcie” (4).

2

W nowym oknie wybierz, które zdjęcie produktu chcesz powiązać z wybraną wartością parametru (1).
Pamiętaj, aby po tej czynności zapisać edycję produktu.

Rezultat

Dzięki takiemu powiązaniu, po wyborze odpowiedniej wartości parametru na karcie produktu, sklep przełączy miniaturę na powiązane z tym parametrem zdjęcie.

Czy ten artykuł był pomocny: