Jak dodać zestaw produktów?

Zestawy pozwalają połączyć wiele produktów w jeden komplet.
Możesz połączyć wybrane produkty w zestaw, aby zasugerować kupującym dane zestawienie produktów.
Zestawy mogą posiadać własne ceny, różne od sumy cen produktów, dzięki czemu możesz zachęcić klientów do zakupu zestawu poprzez atrakcyjniejszą cenę.

Przykład zestawu:

Instrukcja dodawania zestawu:

1

Przejdź w panelu administracyjnym do Produkty -> Lista produktów (1).
Kliknij „Dodaj produkt/ zestaw(2).

2

Wybierz „Typ: Zestaw(1).
Wpisz nazwę zestawu (2).

3

Przejdź do zakładki „Konfiguracja zestawu(1).
Kliknij „Dodaj składniki zestawu(2).
Wybierz produkty, które mają wchodzić w skład zestawu, za pomocą zaznaczenia checkboxu (3).
Po wybraniu wszystkich składników zestawu, kliknij „Dodaj(4).

 

4

Dodane składniki zestawu zostaną wyświetlone na liście (1).
Klikając w pole „Ilość w zestawie (2), możesz zwiększyć wykorzystywaną ilość danego produktu w tym zestawie. Np. jeśli zestaw ma się składać z 1 sztuki produktu A i 2 sztuk produktu B, to wpisz 2, w tym polu.
Przycisk „Usuń(3) pozwala skasować dany produkt z zestawu.
W sekcji „Konfiguracja zestawu ” wybierz z jakiego źródła ma być pobierany stan magazynowy (4) oraz ewentualnie, czy chcesz ignorować stany magazynowe produktów (5).
W sekcji „Zarządzanie cenami ” możesz wybrać, czy parametry dodatkowe mogą wpływać na cenę zestawu (6) oraz czy zsumowana cena składników zestawu ma zostać ustawiona jako cena zestawu lub cena przekreślona (7).

5

Wróć do zakładki „Dane podstawowe (1) i w zależności od ustawionej konfiguracji we wcześniejszym kroku, sprawdź czy zestaw posiada prawidłowo ustawione pola, takie jak np. cena lub ilość.
W zależności od własnych preferencji możesz wprowadzić dane do pozostałych pól np. waga lub producent zestawu oraz przejść do pozostałych zakładek i wprowadzić informacje o zestawie, takie jak kategoria, opis lub zdjęcia (2).
Po uzupełnieniu danych kliknij „Zapisz (3).

6

Dodany zestaw znajduje się w Produkty -> Lista produktów.
Istnieje możliwość wyfiltrowania wszystkich zestawów na liście. Żeby to zrobić kliknij w „Szukaj(1), a następnie wybierz „Typ: zestawy(2) oraz potwierdź poprzez kliknięcie „Szukaj(3).

Czy ten artykuł był pomocny: