Jak ustawić indywidualny link do produktu?

Do każdego produktu możesz utworzyć indywidualny link. Dzięki tej opcji możesz edytować systemowe linki do produktów, pod którymi produkty są widoczne.

1

Indywidualny link do produktu można ustawić z poziomu edycji każdego produktu.
Przejdź w tym celu do panelu administracyjnego swojego sklepu, a następnie do sekcji Produkty -> Lista produktów -> Edycja wybranego produktu.
W edycji produktu przejdź do sekcji SEO/Notatka (1), a następnie wpisz własny adres do produktu w polu Link do produktu” (2). 
Po edycji zapisz zmiany (3).

Rezultat

Od teraz produkt będzie dostępny pod zdefiniowanym przez Ciebie adresem URL.

Wprowadzona tutaj wartość zastąpi adres domyślnie generowany przez sklep (automatycznie zostanie dla niego ustawione przekierowanie 301 kierujące na nowy URL). Automatyczne przekierowanie 301 dotyczy tylko domyślnego adresu. Jeśli URL w tym polu zostanie zmodyfikowany, nowe przekierowanie automatycznie nie zostanie dodane – w razie potrzeby trzeba będzie utworzyć je samodzielnie za pomocą menu Marketing -> Ustawienia SEO -> Przekierowania.

Czy ten artykuł był pomocny: