Jak włączyć wyświetlanie ceny jednostkowej na karcie produktu?

Cena jednostkowa produktu to informacja mówiąca, ile kosztuje dany produkt w podstawowej dla niego jednostce.
Dzięki tej funkcji możesz definiować i prezentować w sklepie ceny produktów za jednostkę ich miary.

1

W celu uruchomienia wyświetlania ceny jednostkowej w wybranym produkcie przejdź w panelu administracyjnym do sekcji Produkty -> Lista produktów, a następnie kliknij edycję wybranego produktu (1), w którym chcesz włączyć wyświetlanie ceny jednostkowej.
W oknie edycji produktu zaznacz opcję „Produkt posiada cenę jednostkową” (2).

2

Po zaznaczeniu wskazanej opcji zobaczysz 2 pola.
Współczynnik przeliczenia
(1) oraz jednostka bazowa (2).
W polu Współczynnik przeliczenia zdefiniuj liczbę, przez którą ma być dzielona cena brutto produktu, zgodnie z działaniem: Cena brutto/współczynnik przeliczenia = cena jednostkowa.
Pole Jednostka bazowa określ zgodnie z jednostkami edytowanego produktu, tu można podać własne jednostki takie jak między innymi sztuki, litry, metry bieżące itd.
Po wykonaniu zmian zapisz edytowany produkt.

Przykłady przeliczania ceny jednostkowej:

Przykład pierwszy: Cena za opakowanie wody mineralnej wynosi 12 zł, w opakowaniu znajduje się 6 butelek wody. Współczynnik ceny jednostkowej (sztuki) ze względu na ilość butelek w opakowaniu równa się 6.
Przykład kalkulacji w takiej sytuacji:
Cena produktu (12 zł) / współczynnik ceny jednostkowej (6) = 2 zł/szt.

Przykład drugi: Cena za opakowanie wody mineralnej wynosi 12 zł, w opakowaniu znajduje się 6 butelek o pojemności 1,5l. Współczynnik ceny jednostkowej (litry) równa się 9, czyli tyle litrów, ile znajduje się w opakowaniu.
Przykład kalkulacji w takiej sytuacji:
Cena produktu (12 zł) / współczynnik ceny jednostkowej (9) = 1,33 zł/l.

Rezultat

Na karcie edytowanego w powyższy sposób produktu wyświetli się cena jednostkowa wraz ze zdefiniowaną jednostką miary.


Czy ten artykuł był pomocny: