Jak wygenerować opis produktu poprzez AI?

Panel Sky-Shop posiada możliwość generowania opisów produktowych poprzez AI (sztuczną inteligencję). Dzięki tej funkcji AI może generować w produktach opisy, bazując na podanych parametrach oraz nazwie produktu.

1

W celu zlecenia wygenerowania opisu w produkcie poprzez AI przejdź do sekcji Produkty -> Lista produktów, teraz przejdź do edycji wybranego produktu, w którym chcesz wygenerować opis.
W oknie edycji produktu przejdź do zakładki „Opis„(1), a następnie kliknij przycisk generowania opisu poprzez AI (2).

2

W pierwszym polu (1) zobaczysz nazwę produktu. Możesz ją edytować lub podać w niej najbardziej istotne informacje o produkcie.
Poniżej w polu parametrów (2) zobaczysz odczytane z produktu parametry dodatkowe oraz ich aktywne wartości. W tym miejscu także możesz podać dodatkowe informacje o produkcie nieujęte w parametrach dodatkowych.
W polu długości opisu, ustal, jak długi chcesz otrzymać opis (3).
Wybierz pożądany styl opisu (4).
Określ kreatywność podczas tworzenia opisu (5).
Ustal, czy chcesz, aby do opisu zostały dodane nagłówki (6).
Zdefiniuj, czy do opisu ma zostać dodana specyfikacja produktu (7).
Po ustaleniu powyższych opcji kliknij przycisk „Generuj” (8).

Rezultat

W rezultacie AI wygeneruje opis do Twojego produktu zgodnie z określonymi wcześniej przez Ciebie warunkami.
Klikając w niebieskie napisy „Początek/koniec opisu wygenerowanego przez AI” usuniesz je z opisu (1, 2). 
Opis taki możesz dowolnie edytować lub zachować w obecnej formie i zapisać edycję produktu.

Czy ten artykuł był pomocny: