Jak przypisać gabaryt InPost Paczkomaty do produktu?

Funkcja określania gabarytu InPost Paczkomaty pozwala na określenie ram wymiarowych produktów. Dzięki tej funkcji produkty będą miały swoje przypisane gabaryty, co umożliwi łatwiejsze wysyłanie zamówień korzystających z InPost Paczkomaty.

InPost Paczkomaty wyróżnia 3 różne gabaryty, dla których określono maksymalny rozmiar przesyłki:
A – 8 x 38 x 64 cm
B – 19 x 38 x 64 cm
C – 41 x 38 x 64 cm

1

W celu przypisania gabarytu przejdź do edycji wybranego przez siebie produktu. W danych podstawowych (1) znajdź sekcję “Ustawienia dostaw” (2) i opcję “Gabaryt Paczkomat” (3).
Ustal jakie wymiary i wagę ma wybrany produkt i na ich podstawie wybierz odpowiedni gabaryt z listy rozwijanej. Po dokonaniu zmian zapisz produkt (4).

Operację tę możesz także wykonać masowo z poziomu listy produktów poprzez zaznaczenie wybranych pozycji produktowych (1) i skorzystanie z opcji “Wykonaj dla zaznaczonych” (2) i “Zmień gabaryt Paczkomatu” (3).

Po wybraniu powyższych opcji wybierz odpowiedni dla zaznaczonych pozycji gabaryt z listy rozwijanej (1) i zapisz zmiany (2).

Rezultat

Po dodaniu do produktu gabarytu, wybrany w danym produkcie gabaryt będzie przekazywany automatycznie do integracji z przewoźnikiem InPost Paczkomaty podczas generowania etykiet dla zamówień na tę pozycję produktową.

Jeśli na zamówienie składa się więcej niż jeden produkt, gabaryt nie zostanie przypisany z żadnego z produktów. Konieczne będzie wybranie gabarytu w edycji zamówienia lub na etapie generowania przesyłki. Jeśli gabaryt nie zostanie wybrany, będzie przypisany domyślny gabaryt wprowadzony w konfiguracji Paczkomatów w Managerze przesyłek.

Czy ten artykuł był pomocny: