Jak przypisać gabaryt InPost Paczkomaty do produktu?

Rejestrując przesyłkę w ramach usługi InPost Paczkomaty wymagane jest podanie gabarytu przesyłki którą nadajemy. InPost wyróżnia 3 różne gabaryty dla których określono maksymalny rozmiar przesyłki:

A – 8 x 38 x 64 cm
B – 19 x 38 x 64 cm
C – 41 x 38 x 64 cm

Aby na etapie rejestracji przesyłki nie musieć każdorazowo wybierać gabarytu, możesz przypisać go do konkretnego produktu. System będzie pobierał gabaryt z produktu, który znajduje się w zamówieniu.

Kroki
Dla pojedynczego produktu:

1. Przejdź do zakładki Produkty > Lista produktów

2. Edytuj produkt klikając w ikonkę ołówka

3. W polu Gabaryt Paczkomat wybierz odpowiedni gabaryt

4. Zapisz zmiany.

Masowo dla wielu:

1. Przejdź do zakładki Produkty > Lista produktów

2. Checkboxem zaznacz produkty dla których chcesz przypisać ten sam parametr

3. Wybierz funkcję: Wykonaj dla zaznaczonych > Zmień gabaryt paczkomatu
4. Wybierz gabaryt z listy rozwijanej i zapisz zmiany

Efekt:
Jeśli zamówienie składa się z jednego produktu, a produkt ten posiada przypisany gabaryt paczkomatu, to na etapie rejestracji przesyłki zostanie on domyślnie wybrany przez system w szczegółach przesyłki.


Ważne! Jeśli na zamówienie składa się więcej niż jeden produkt, gabaryt nie zostanie przypisany z żadnego z produktów. Konieczne będzie wybranie gabarytu w edycji zamówienia lub na etapie generowania przesyłki. Jeśli gabaryt nie zostanie wybrany, będzie przypisany domyślny gabaryt wprowadzony w konfiguracji Paczkomatów w Managerze przesyłek.

Czy ten artykuł był pomocny: