Jak skonfigurować dostawę regionalną (lokalną)?

Oprogramowanie posiada funkcje dostawy regionalnej. Dzięki tej opcji możesz ograniczyć wysyłkę do państw, miast, kodów pocztowych oraz ulic. Dostawa regionalna ma zastosowanie w sklepach, które oferują dostawy w określonym rejonie.

Ograniczenie wysyłki możesz definiować w panelu administracyjnym w edycji danej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Zamówienia -> Formy dostawy -> edycja -> Dostawa regionalna.

Opcja – “do państw” pozwala na ustawienie w obrębie jakich krajów będziesz realizować wysyłkę zamówień ze sklepu. Aby ograniczyć wysyłkę do państw zaznacz checkbox, a następnie wybierz kraj z listy.

Brak ustawienia państwa spowoduje wyświetlanie wszystkich dostępnych państw w koszyku, podczas finalizacji zamówienia.

Wysyłkę możesz ograniczyć do jednego lub kilku miast. W tym celu zaznacz checkbox i wprowadź nazwy miast po przecinku z użyciem polskich znaków.

 

Klient otrzyma następujący widok na stronie głównej sklepu podczas składania zamówienia

Dostawę można ograniczyć do kilku miast. Ze względu na powtarzalność nazw ulic w różnych miastach, zalecamy utworzenie oddzielnych form dostaw w sekcji Zamówienia -> Formy dostawy, np.

– Kurier Kraków,
– Kurier Warszawa.

Po zdefiniowaniu miast, w obrębie których ma działać wysyłka w sklepie możesz również ustawić ograniczenie do kodów pocztowych, które należy wprowadzić po przecinku w formacie XX-XXX.

Na stronie głównej sklepu, podczas składania zamówień pojawi się możliwość wyboru kodu pocztowego z listy rozwijanej.

 

Wysyłkę możesz ograniczyć do ulic, które trzeba wprowadzić po przecinku z użyciem polskich znaków. 

Na stronie głównej sklepu, podczas składania zamówień pojawi się możliwość wyboru miasta z listy rozwijanej. 

WAŻNE: Przy wyborze tej opcji koniecznie skorzystaj z ograniczenia wysyłki do miast i/ lub kodów pocztowych. Ustawienie ograniczenia do samych ulic spowoduje możliwość wyboru tylko i wyłączenie ulic z listy rozwijanej podczas składania zamówienia, co może wprowadzić Klientów w błąd.  

Czy ten artykuł był pomocny: