Jak skonfigurować dostawę regionalną poprzez ograniczenie jej zasięgu?

Oprogramowanie posiada funkcje dostawy regionalnej. Dzięki tej opcji możesz ograniczyć wysyłkę do państw, miast, kodów pocztowych oraz ulic. Dostawa regionalna ma zastosowanie w sklepach, które oferują dostawy w określonym regionie lub kraju.

1

Ograniczenie wysyłki możesz definiować w panelu administracyjnym w edycji danej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Zamówienia -> Formy dostawy -> Edycja formy dostawy-> Zakładka „Dostawa regionalna”.
W tej sekcji możesz ograniczyć zasięg dostawy do wybranych Państw (1), miast (2), kodów pocztowych (3), lub ulic (4).

  1. Do Państw” – W tym polu wybierz kraje, do których planujesz przeprowadzać wysyłkę wybraną formą dostawy. Aby zaznaczyć wiele pozycji na liście, przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w wybrane pozycje.
  2. Do miast” – Podaj miasta, do których ma być ograniczony zasięg wysyłki. Po wpisaniu wartości po przecinku (np. Kraków, Wrocław, Warszawa), klient będzie mógł wybrać dostawę tylko spomiędzy podanych wartości.
  3. Do kodów pocztowych” – Włączenie tej opcji ograniczy dostawę tylko do wybranych (podanych po przecinku np. 00-123, 01-124) kodów pocztowych. Zamiast ręcznego wpisywania kodu, klient będzie mógł wybrać wartości z listy rozwijanej.
  4. Do ulic” – Obsługiwane ulice należy podać po przecinku (np. Krakowska, Warszawska, Wrocławska). Zamiast standardowego pola do wpisania adresu klient zobaczy listę rozwijaną, z której będzie mógł wybrać jedną ze zdefiniowanych wcześniej ulic.

Przy wyborze opcji ograniczenia do ulic koniecznie skorzystaj z ograniczenia wysyłki do miast i/ lub kodów pocztowych. Ustawienie ograniczenia do samych ulic spowoduje możliwość wyboru tylko i wyłączenie ulic z listy rozwijanej podczas składania zamówienia, co może wprowadzić Klientów w błąd.  

Rezultat

W rezultacie Klient w koszyku po wyborze danej formy dostawy z ograniczeniami do ulic, miast lub kodów pocztowych, w tych polach będzie mógł wybrać tylko takie wartości, jakie narzucisz funkcją ograniczenia.

Czy ten artykuł był pomocny: