Jak ustawić darmową wysyłkę od ustalonej kwoty lub wagi zamówienia?

W sklepie istnieje możliwość ustalenia taryf dostaw pozwalających na określenie darmowej wysyłki od ustalonej kwoty lub wagi zamówienia. Dzięki temu możesz oferować Klientom darmową dostawę od ustalonego progu cenowego wartości zamówienia lub od wagi produktów w koszyku.

1

W celu uruchomienia na wybranej formie dostawy darmowej przesyłki od wybranej kwoty zamówienia lub wagi przejdź w panelu administracyjnym do sekcji Zamówienia -> Formy dostawy -> Tu kliknij wybraną formę dostawy (1).
Po prawej stronie zobaczysz listę taryf tej dostawy (2). Kliknij edycję pierwszej taryfy (3). 

W przedstawionych poniżej przykładach zostało opisane konfigurowanie darmowej formy dostawy z użyciem dwóch taryf. Pamiętaj, że takich taryf z różnymi cenami dostaw możesz dodać więcej.

Darmowa wysyłka zależna od wartości zamówienia

2

Wpisz, ile ma kosztować dostawa (1), następnie określ, do jakiej wartości zamówienia ma obowiązywać taka cena dostawy (2).
Następnie zapisz zmiany (3).

3

Kliknij teraz opcję dodania nowej taryfy do wybranej formy dostawy (1).

4

W drugiej taryfie ustaw cenę dostawy za 0zł (1), a następnie określ, od jakiej kwoty zamówienia ma obowiązywać ta taryfa (2).
Pamiętaj o zapisaniu zmian (3).

Jeśli w poprzedniej taryfie górny próg wartości zamówienia został określony na przykład na 299,99zł, to drugą taryfę rozpocznij od 300zł, Pamiętaj, aby nie było żadnej luki cenowej między taryfami.

Darmowa wysyłka zależna od wagi zamówienia

5

Jeśli jednak potrzebujesz ustalić darmową wysyłkę w zależności od wagi zamówienia, po wejściu w edycję pierwszej taryfy dostawy ustal jej cenę (1), a następnie wagę, do jakiej będzie obowiązywać taka kwota zamówienia (2). Pamiętaj o zapisaniu zmian (3).

6

Kliknij teraz opcję dodania nowej taryfy do wybranej formy dostawy (1).

7

W drugiej taryfie ustaw cenę dostawy za 0zł (1), a następnie określ, od jakiej wagi ma obowiązywać ta taryfa (2).
Pamiętaj o zapisaniu zmian (3).

Jeśli w poprzedniej taryfie górny próg wagi zamówienia został określony na przykład na 20kg, to drugą taryfę rozpocznij od 20,01kg. Pamiętaj, aby nie było żadnej luki wagowej między taryfami.

Rezultat

W rezultacie Klient zobaczy w koszyku darmową dostawę, gdy jego zamówienie spełnia określone powyżej warunki wagi lub wartości zamówienia.

Czy ten artykuł był pomocny: