Jak dodać dodatkowe pola do formularza zamówienia?

Z poziomu panelu administracyjnego sklepu istnieje możliwość dodania dodatkowych pól zamówienia. Można to zrobić z poziomu menu Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne -> Zamówienia/Rejestracja w podsekcji „Dodatkowe pola zamówienia”.

Podczas dodawania nowego pola należy zdefiniować jego nazwę (widoczną później dla klienta), rodzaj pola (dostępne są pola: tekstowe, typu data/godzina,  checkbox (tak/nie), oraz informacyjne), sekcja zamówienia (miejsce, w którym dodatkowe pole ma się pojawić) oraz czy pole jest obowiązkowe do wypełnienia (dotyczy wszystkich typów pól poza informacją).

Przykładowa konfiguracja dodatkowych pól:

Co daje następujący efekt widoczny dla klienta:

Przykładowy widok pola typu data/godzina w Sky-Shop.pl

Oraz:

Przykładowy widok dodatkowego pola typu tak/nie w Sky-Shop.pl

Czy ten artykuł był pomocny: