Jak skonfigurować VAT-UE dla transakcji w ramach WDT?

WDT to skrót od Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towaru. Transakcja WDT dotyczy towarów sprzedawanych z jednego kraju członkowskiego Unii do drugiego w relacjach B2B. Taki Klient, nabywając produkty, kupuje je w cenie brutto, ale w wartości netto (VAT 0%). W Twoim sklepie istnieje dedykowana opcja, dzięki której możesz umożliwić Klientom taki zakup.

1

W celu uruchomienia tej opcji przejdź do sekcji Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne. W tej sekcji przejdź do zakładki Zamówienia/Rejestracja (1).
Uruchom opcję „Umożliwiaj zakupy ze stawką VAT 0%” (2).
Po uruchomieniu tej funkcji opcjonalnie dostosuj komunikat, który będzie wyświetlał się w koszyku przy opcji wyboru zakupu w ramach WDT (3).
Pamiętaj o zapisaniu ustawień (4).

Rezultat

Uruchomienie funkcji doda możliwość wyświetlenia na stronie finalizacji zamówienia przycisku wyboru (tzw. “checkbox”) (1), który po zaznaczeniu pozwala kupującemu na dokonanie zakupu z VATem 0%.
Nie każdy kupujący zobaczy ten przycisk. Aby element został wyświetlony, użytkownik musi spełnić następujące warunki:
-Adres dostawy i adres firmy kupującego powinien być adresem w obrębie Unii Europejskiej, ale inny niż kraj podany w sklepie (w sekcji Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Dane sklepu)(2).
-Musi zostać podany numer NIP (3).

Możliwość zakupu w ramach WDT jest dostępna dla zakupów składanych w obrębie państw:
Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy (Republika Czeska), Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia (Niderlandy), Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.

Zamówienia składane w obrębie WDT będą miały na fakturach podany numer VAT-UE podatnika (numer NIP poprzedzony kodem kraju).

Dostawca oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez kupujących. Ryzyko skarbowe związane z włączeniem powyższej funkcjonalności ponosi sprzedający.

Czy ten artykuł był pomocny: