Jak skonfigurować VAT-UE dla transakcji w ramach WDT?

WDT to skrót od Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towaru. Transakcja WDT dotyczy towarów sprzedawanych z jednego kraju członkowskiego Unii do drugiego w relacjach B2B. Taki Klient, nabywając produkty kupuje je w cenie brutto, ale w wartości netto (VAT 0%).

Aby włączyć możliwość zakupu ze stawką VAT 0%, wykonaj kolejno poniższe kroki:
1. Przejdź do zakładki Konfiguracja > Ustawienia sklepu > Ustawienia ogólne.
2. Wybierz sekcję Zamówienia/Rejestracja (1).
3. W polu Umożliwiaj zakupy ze stawką VAT 0% wybierz Tak (2).
4. Opcjonalnie dostosuj komunikat, który użytkownik zobaczy na stronie finalizacji zamówienia obok pola wyboru (3).
5. Zapisz zmiany (4).

Uruchomienie funkcji doda możliwość wyświetlenia na stronie finalizacji zamówienia przycisku wyboru (tzw. “checkbox”), który po zaznaczeniu pozwala kupującemu na dokonanie zakupu z VATem 0%.
Nie każdy kupujący zobaczy ten przycisk. Aby element został wyświetlony użytkownik musi spełnić następujące warunki:
1. Musi zostać podany numer NIP.
2. Adres dostawy i adres firmy kupującego powinien być adresem w obrębie Unii Europejskiej, ale inny niż kraj podany w sklepie (w sekcji Konfiguracja > Ustawienia sklepu > Dane sklepu).

Możliwość zakupu w ramach WDT jest dostępna dla zakupów składanych w obrębie państw:
Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy (Republika Czeska), Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia (Niderlandy), Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.

Zamówienia składane w obrębie WDT będą miały na fakturach podany numer VAT-UE podatnika (numer NIP poprzedzony kodem kraju).

UWAGA!
Dostawca oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez kupujących. Ryzyko skarbowe związane z włączeniem powyższej funkcjonalności ponosi sprzedający.

Czy ten artykuł był pomocny: