Jak wystawiać faktury za pomocą integracji z wFirma?

Integracja z wFirma pozwala na zmianę systemu generowania faktur na system księgowości internetowej wFirma.
Dzięki tej integracji możliwe jest generowanie faktur VAT oraz faktur bez VAT w systemie wFirma z poziomu oprogramowania Sky-Shop.

Do korzystania z integracji konieczne jest posiadanie aktywnego konta w systemie wFirma, które zostanie zintegrowane z oprogramowaniem Sky-Shop.

1

W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Zamówienia > Faktury i paragony > Konfiguracja.
Pojawi się okno konfiguracji faktur, w którym należy zmienić opcję wystawiania nowych dokumentów w systemie na “wFirma.pl” (1).
Określ, czy generowane dokumenty mają być fakturami, czy też fakturami bez VAT, zdefiniuj automatyczną wysyłkę faktury pro forma, ustal, jak często mają być resetowane numery faktur, uzupełnij miejsce wystawienia faktur, a także określ, czy faktury mają być wysyłane e-mailem do klientów (2).
Poniżej wprowadź dane swojego konta wFirma, czyli nazwę użytkownika oraz hasło do konta wFirma (3).
Następnie zdefiniuj, czy numery faktur mają być generowane w wFirma (4).

2

Po zdefiniowaniu powyższych informacji przejdź do niższej sekcji i utwórz powiązania metod płatności w sklepie z metodami płatności w systemie wFirma (1), pozwoli to na prawidłowe przekazywanie metod zapłaty z zamówień na generowane faktury.
Po zakończeniu konfiguracji zapisz ją, klikając przycisk “Zapisz ustawienia” (2).

Generowanie faktury.

3

W celu wystawienia faktury do zamówienia, korzystając z integracji z wFirma przejdź w panelu administracyjnym do zakładki Zamówienia -> Lista zamówień, a następnie kliknij ikonę czerwonego znacznika przy zamówieniu w kolumnie Faktura.

4

Po kliknięciu w czerwony znacznik zostanie otwarte okno tworzenia faktury, przed jej wystawieniem sprawdź w nim pola daty sprzedaży oraz daty jej wystawienia (1).
Sprawdź poprawność ustawionej metody płatności, która zostanie przekazana na fakturę oraz ustal, czy klient ma otrzymać generowaną fakturę e-mailem (2).
Poniżej opcjonalnie uzupełnij lub dostosuj sekcję “Pola opcjonalne“(3) i zawarte w niej pola takie jak definiujące format daty sprzedaży, termin płatności, uwagi, które zostaną przekazane na fakturę oraz wymuszenie numeru faktury.
Po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych kliknij przycisk “Utwórz” (4).

W rezultacie zobaczysz utworzoną fakturę. Wygenerowane w ten sposób faktury będą pojawiać się w sekcji panelu administracyjnego Zamówienia -> Faktury i paragony -> Lista faktur.

Czy ten artykuł był pomocny: