Jak wystawić fakturę korygującą z poziomu sklepu?

Faktura korygująca to dokument, który jest wystawiany w przypadku konieczności dokonania zmian na wystawionej fakturze. Funkcja pozwala na generowanie nowego dokumentu PDF, który zawiera dane z oryginalnej faktury oraz wprowadzone przez administratora zmiany. Podczas wystawiania korekty istnieje możliwość edycji danych Klienta, ceny produktu, ilości oraz nazwy. 

Generowanie faktur korygujących jest dostępne jedynie w przypadku korzystania z funkcji Sky-Shop Faktury.

1

Fakturę korektę można wystawić z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Zamówienia -> Faktury i paragony -> Lista faktur.
W tym miejscu kliknij przycisk faktury korekty przy wybranej pozycji, którą chcesz skorygować (1).

2

W nowym oknie kliknij pozycję z danej faktury, którą chcesz skorygować (1), a następnie określ, co korygujesz (2). Przykładowo jeśli Klient zwrócił wybrany towar, zmień jego ilość na 0.
Po określeniu korekty zapisz zmiany na korygowanej pozycji (3).

Nie ma możliwości wyzerowania ceny produktu, minimalna wartość dla ceny wynosi 0,01. W celu usunięcia produktu z faktury (na przykład w przypadku jego zwrotu przez Klienta) należy zmienić jego ilość na 0.

3

Następnie określ lub opcjonalnie edytuj dane podstawowe korekty (1).
Obowiązkowo wypełnij pole przyczyny korekty (2).

4

Poniżej znajdują się dane do faktury Klienta, na którego był wystawiany korygowany dokument (1).
W tej sekcji możesz edytować te dane, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Korektę faktury zapisz, klikając przycisk zapisu.

Rezultat

W rezultacie utworzona faktura korekta pojawi się na liście faktur, a Ty zobaczysz jej podgląd po zapisaniu. Z tego poziomu można ją wydrukować lub zapisać jako plik PDF.

Czy ten artykuł był pomocny: