Jak wystawić fakturę ręczną za pomocą wbudowanego oprogramowania sklepu?

W sklepie jest wbudowana możliwość wystawiania faktur ręcznych poprzez Sky-Shop Faktury. Dzięki tej funkcji możesz wystawiać faktury ręcznie, bez istniejących zamówień.

1

W celu wystawienia ręcznej faktury przejdź do sekcji Zamówienia -> Faktury i paragony -> Faktura ręczna.
Pojawi się nowe okno generowania faktury. W nim opcjonalnie możesz zmienić numer wystawianego dokumentu (1), ustalić miejsce i datę wystawienia faktury, a także datę sprzedaży (2).
Poniżej opcjonalnie dodaj do wystawianej faktury uwagi (3), oraz ustal, jaka forma zapłaty ma być na fakturze (4).

2

Poniżej należy określić dane Klienta, na którego wystawiany jest dokument. W tym miejscu wybierz Klienta z bazy sklepu (1) lub dodaj jego dane ręcznie (2).

2

Ręczne pozycje na fakturze dodaj ręcznie przyciskiem „Dodaj” (1), a następnie uzupełnij dane tych pozycji (2) i kliknij przycisk „Zapisz” (3).

4

Produkty na fakturze możesz dodać także, wybierając je z bazy sklepu. Taką operację możesz wykonać, klikając przycisk „Dodaj produkty” (1), a następnie wybierając w nowym oknie pozycje, które chcesz dodać na fakturę (2) i klikając przycisk „Dodaj” (3).

5

Ostatnim krokiem generowania faktury jest kliknięcie przycisku „Zapisz” (1).
Teraz faktura zostanie utworzona i na ekranie zobaczysz jej podgląd, a sam dokument zostanie zapisany w sekcji Zamówienia -> Faktury i paragony -> Lista faktur. 

Czy ten artykuł był pomocny: