Jak wystawić fakturę za pomocą wbudowanego oprogramowania sklepu?

Faktury dla zamówienia istniejącego w sklepie należy wystawiać z poziomu widoku listy zamówień w sklepie. Zamówienia, dla których Klient zaznaczył chęć otrzymania faktury są oznaczone za pomocą czerwonej ikony:

Po kliknięciu w ikonę czerwonego ptaszka w sklepie pojawia się okno generowania dokumentu:

 

Kliknięcie przycisku „Utwórz” spowoduje utworzenie dokumentu.

W przypadku, kiedy Klient nie oznaczy chęci otrzymania faktury podczas składania zamówienia, można oznaczyć ją samodzielnie w oknie edycji zamówienia (2), uzupełniając jednocześnie brakujące dane do faktury (3).

Oprogramowanie umożliwia wystawienie faktury korygującej, więcej informacji znajduje się tutaj.

Z poziomu sklepu można również wystawić faktury dla kilku zamówień, szczegóły znajdują się tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny: