Jak skonfigurować metodę szybkich płatności eRaty Santander?

Płatność eRaty Santander jest płatnością elektroniczną umożliwiającą Klientom sklepu wykonanie zakupów na raty.

1. W celu uruchomienia płatności eRaty Santander zarejestruj się systemie eRaty Santander.
Jeżeli rejestracja będzie wymagać podania adresu, to podaj adres w domenie technicznej – http://nazwasklepu.mysky-shop.pl/

2. Po zakończeniu procesu rejestracji, w panelu transakcyjnym eRaty Santander znajdź potrzebne dane do konfiguracji Twojego sklepu z platformą:

Numer sklepu – w polu ID,
Login – w polu Login,
Hasło – w polu Hasło.

3. Następnie wprowadź dane w panelu administracyjnym, w sekcji Integracje – > Płatności i systemy ratalne – > Pozostałe – > Santander.

Czy ten artykuł był pomocny: