Jak dodać konto Allegro do sklepu metodą ręcznego tworzenia aplikacji Allegro?

Integracja z Allegro polega na powiązaniu Twojego konta Allegro ze Sky-Shop w celu umożliwienia wymiany informacji między serwisami. Głównym zadaniem integracji jest umożliwienie wystawiania produktów z systemu Sky-Shop jako aukcje na platformie Allegro i późniejszą ich aktualizację.

Opisana w tym poradniku metoda dodawania konta Allegro do sklepu dotyczy sklepów założonych przed datą 21.11.2022. Jeśli Twój sklep został założony później, skorzystaj z tej metody.
Do wykonania integracji i jej poprawnego działania potrzebujesz konta firmowego założonego w serwisie Allegro. Konto musi być potwierdzone przez Allegro. Jeśli podpinasz nowe konto, upewnij się, że Allegro włączyło na nim już sprzedaż.

1

Przejdź na stronę Allegro i zaloguj się na konto Allegro, które chcesz dodać do sklepu.
Po zalogowaniu przejdź pod adres apps.developer.allegro.pl i kliknij przycisk „Zarejestruj aplikację

2

Po kliknięciu rejestracji nowej aplikacji zobaczysz jej kreator.
Uzupełnij w nim zaznaczone poniżej pola.
Określ unikalną nazwę tworzonej aplikacji (1), opcjonalnie uzupełnij opis aplikacji (2), zaznacz rodzaj aplikacji: Aplikacja ma dostęp do przeglądarki, w której użytkownik loguje się do Allegro (3).

W polu ścieżki aplikacji (4) wprowadź adres URI pobrany z panelu administracyjnego sklepu.
Znajduje się on w panelu administracyjnym Twojego sklepu, w sekcji Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Konfiguracja -> Dodaj konto -> Instrukcja konfiguracji.

3

Przejdź do niższej sekcji strony kreatora aplikacji, w sekcji Uprawnienia aplikacji (1) zaznacz wszystkie widoczne uprawnienia dla tworzonej aplikacji.
Następnie zaakceptuj regulamin Rest API Allegro (2) i kliknij przycisk „Zarejestruj” (3).

4

Po poprawnym zarejestrowaniu aplikacji będzie ona widoczna w panelu zarządzania aplikacjami Allegro.
Kliknij przycisk „Szczegóły” (1) przy utworzonej aplikacji.

5

W szczegółach utworzonej aplikacji kliknij przycisk „Pokaż” (1), co pozwoli uzyskać dostęp do klucza Client ID (2) oraz klucza Client Secret (3) utworzonej aplikacji, które należy skopiować do panelu administracyjnego Twojego sklepu.

6

Skopiowane klucze Client ID oraz Client Secret wklej do panelu administracyjnego Twojego sklepu, do sekcji Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Konfiguracja -> Dodaj konto (1).
Następnie do pól Client ID oraz Client Secret (2) wprowadź wygenerowane w poprzednim kroku po stronie Allegro klucze.
Poniżej ustaw aktywność konta na „Tak” (3), zdefiniuj czy do panelu sklepu mają być pobierane zamówienia z Allegro oraz, czy sklep ma pobierać także zamówienia z ofert niewystawionych przez sklep (4).
Ustal datę, od której zamówienia mają być pobierane (5), wartość tego pola może pozostać bez zmian.
Określ opcjonalny, dodatkowy, ogólny narzut na ceny aukcji, które będą publikowane na tym koncie Allegro (6).
W ostatnim polu (7) określ, jaką stawkę VAT sklep ma przypisywać produktom pobieranym z konta Allegro do sklepu.
Po zakończonej konfiguracji kliknij przycisk „Zapisz” (8).

7

Po zapisaniu powyższych ustawień ujrzysz komunikat mówiący o konieczności potwierdzenia konta Allegro.
Kliknij przycisk „Potwierdzam konto” (1).

8

W przeglądarce otworzy się okno z portalu Allegro z zapytaniem o potwierdzenie powiązania konta Allegro z utworzoną aplikacją. Kliknij przycisk „Tak, powiąż konto” (1).

9

Po powiązaniu konta przeglądarka przekieruje Cię do sklepu, gdzie ujrzysz komunikat o poprawnym potwierdzeniu konta Allegro w sklepie, co będzie oznaczało, że konto Allegro zostało poprawnie dodane do sklepu.

10

Po poprawnym wykonaniu powyższych kroków w sekcji sklepu Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Konfiguracja zobaczysz login swojego konta Allegro (1), informację mówiącą, że jest ono aktywne (2) oraz ważność dodanej do sklepu aplikacji Allegro określoną na 364 dni (3).

Konto Allegro jest ważne przez 365 dni od momentu potwierdzenia. Jeśli nie potwierdzisz go ponownie przed upływem roku, wygaśnie, a aktualizacja przestanie działać do czasu jego potwierdzenia. System nie poinformuje Cię o kończącej się ważności konta.

Czy ten artykuł był pomocny: