Jak skonfigurować automatyczne zamykanie aukcji?

System sklepu posiada mechanizm automatycznego zamykania aukcji ze względu na dostępną ilość produktu, poziom zmiany ceny lub nieudaną aktualizację ilości, lub ceny. Dzięki tej funkcji system sam zamknie oferty, które spełnią w panelu określony warunek.
Jest to opcja szczególnie przydatna w przypadku posiadania integracji z hurtowniami. Pozwala uniknąć sytuacji, w której na koncie Allegro znajdują się produkty niedostępne w sklepie i hurtowni.

Włączenie wszystkich opisanych w tej instrukcji opcji jest możliwe z poziomu sekcji Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Konfiguracja.

Zamykanie ofert ze względu na stan magazynowy produktu.

1

Funkcja pozwala na wpisanie ilości sztuk produktu, po której osiągnięciu aukcje Allegro powiązane z tym produktem zostaną zakończone.
Jeśli wystawiasz produkty pochodzące z integracji z hurtownią, to aby ta funkcja zamykała aukcje powiązane z usuwanymi przez hurtownię produktami, należy ustawić w edycji hurtowni, aby usuwane w hurtowni produkty były zerowane lub usuwane z systemu, a nie ukrywane. Ukrycie produktu nie wpływa na jej stan magazynowy, więc aukcje wystawiane z takich produktów nie będą zakańczane, gdy hurtownia usunie produkt.

Zamykanie ofert ze względu na zmianę ceny w górę.

2

Funkcja ta pozwoli Ci zamknąć aukcję jeśli cena produktu zwiększyła się o wskazaną przez Ciebie wartość procentową (np. większą niż 100%).

Zamykanie ofert ze względu na zmianę ceny w dół.

3

Po uruchomieniu tej funkcji, kiedy cena w sklepie zmniejszy się o podany procent w stosunku do ceny wystawienia, to aukcje będą automatycznie zamykane.
Funkcja ta służy głównie do uniknięcia sytuacji, w której hurtownia zmniejsza cenę produktu, dla którego trwa aukcja na Allegro.
Ta funkcja działa również gdy cena produktu zostanie ręcznie zmniejszona przez administratora sklepu.

Zamykanie ofert, kiedy nie powiedzie się aktualizacja ilości lub ceny.

4

Funkcja służy do zamykania aukcji, dla których nie powiedzie się aktualizacja ceny lub/oraz ilości.

Czy ten artykuł był pomocny: