Jak skonfigurować automatyczne zamykanie aukcji?

System sklepu posiada mechanizm automatycznego zamykania aukcji ze względu na dostępną ilość produktu lub poziom zmiany ceny. Jego konfiguracja odbywa się z poziomu menu, w sekcji Integracje -> Portale aukcyjne -> Allegro -> Konfiguracja. 

Ze względu na stan magazynowy produktu

Jest to opcja szczególnie przydatna w przypadku posiadania integracji z hurtowniami. Pozwala uniknąć sytuacji, w której na koncie Allegro znajdują się produkty niedostępne w sklepie i hurtowni. Podczas aktualizacji produktów (z hurtowni, z pliku lub podczas ręcznej zmiany) jeśli system wykryje, że ilość produktu osiągnęła podaną wartość, zakolejkuje zlecenie zamknięcia aukcji na Allegro.

Aby uruchomić system automatycznego zamykania aukcji pod względem posiadanej ilości produktu należy w głównym oknie konfiguracji integracji Allegro odnaleźć opcję “Zamykaj aukcje, kiedy ilość produktu osiągnie” i wpisać liczbę określającą ilość produktu, dla której nastąpi automatyczne zamknięcie.

UWAGA: Jeśli w tym miejscu jest wpisana jakakolwiek liczba (nawet ujemna!) to system automatycznie zamknie aukcje również w przypadku usunięcia produktu.

UWAGA: Zamykanie aukcji odbywa się w trybie kolejkowym, dlatego faktyczne zamknięcie może mieć miejsce w ciągu 1-2 godzin od zmiany ilości w sklepie.

Ze względu na zmianę ceny

Jeśli w sklepie jest wyłączona automatyczna aktualizacja cen system pozwala na automatyczne zakończenie aukcji w przypadku, kiedy cena w sklepie wzrośnie (w stosunku do ceny wystawienia na Allegro) o wskazany procent. 

Aktywacja automatycznego zamykania odbywa się z poziomu głównego okna konfiguracji integracji poprzez uzupełnienie pola “Zamykaj aukcje, kiedy cena zmieni się w górę o %” dowolną wartością liczbową (1). W celu dokładnego zapoznania się z zasadami działania mechanizmu należy zapoznać się z wbudowaną pomocą modułu dostępną pod znakiem zapytania (2).

 

Czy ten artykuł był pomocny: