Jak połączyć sklep z Facebook piksel?

System sklepu posiada wbudowany moduł Piksel Facebooka, który można skonfigurować. Dzięki aktywacji modułu poprzez panel administracyjny sklepu Facebook będzie mógł mierzyć skuteczność reklam. 

Do uruchomienia integracji konieczne jest posiadanie aktywnego piksela Meta. Piksel Meta utworzysz, postępując zgodnie z tą instrukcją.

1

W celu aktywacji Piksela Facebooka należy przejść do sekcji Integracje → Facebook → Piksel Facebooka.
W pierwszym polu należy podać numer ID piksela Facebooka pobrany z managera pixeli oraz włączyć integrację (1).
W kolejnej sekcji należy wybrać zdarzenia, które mają być monitorowane w sklepie przez serwis zewnętrzny Facebook (2).
Po zakończonej konfiguracji należy zapisać zmiany (3).

Czy ten artykuł był pomocny: